Verhaal
5 maart 2024

Volkel in de versnelling

V.l.n.r.: projectleider Ignat Martens, wethouder Franko van Lankvelt, woningbouwversneller Peter Hardy, acquisiteur Jean-Paul van Rossem en ontwikkelingsmanager Martijn van den Bogaard.

Al sinds de jaren ’80 staan de inwoners op de barricades voor nieuwe woningen, maar lange tijd kon er in Volkel nauwelijks gebouwd worden. Tot 2015 gooide het Luchthavenbesluit roet in het eten. Nu is er versnelling gekomen in de plannen en worden er in het project Niemeskant 186 woningen aan Volkel toegevoegd. Het dorp kan zich gaan verheugen op een substantiële uitbreiding.

Martijn van den Bogaard en Peter Hardy.

Hogere prioriteit
Noem het aandacht, de urgentie ervan inzien of iets een hogere prioriteit geven. Binnen een jaar lag er eind 2022 een ondertekende anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van Niemeskant. “Op een bepaald moment stonden de neuzen dezelfde kant op en konden we doorpakken”, vertelt Jean-Paul van Rossem. “Als acquisiteur ben ik al lang aan de voorkant van het project betrokken en ben ik veel in gesprek met de gemeente en de grondeigenaren. Het was voor de haalbaarheid en de voortgang van belang dat wij als Van Wanrooij eigenaar werden van het totale grondgebied. Met de komst van Ignat Martens als projectleider, Peter Hardy als woningbouwversneller en het mandaat van wethouder Franko van Lankvelt, is het project vanuit de gemeente in een stroomversnelling gekomen. De druk was hoog, want het werd echt tijd om de impasse te doorbreken en Volkel uit te breiden met lang gekoesterde nieuwbouw.”

Nu gaat het gebeuren
Voor projectleider Ignat Martens was het een intens traject. “Los van de lange voorgeschiedenis lag er binnen een jaar een overeenkomst met Van Wanrooij. We hebben er met een heel team ontzettend hard aan getrokken. Het is heel prettig dat je dan samenwerkt met een partij die hetzelfde wil als wij: snelheid maken, kwaliteit leveren en woningen bouwen waar behoefte aan is. Dan komt er garen op de klos. In Niemeskant komen 186 woningen, verdeeld over 13 verschillende types. Van het totaalaanbod wordt ruim een derde verhuurd, verdeeld over sociale huur, middelduur en vrijesectorhuur. Bijna de helft van de woningen (koop én huur) valt in de categorie sociale- en middeldure huur en goedkope koop. We bouwen voor de Volkelaren en zien nu al dat er veel belangstelling is. Dat geeft maar aan hoe groot de behoefte in Volkel is aan nieuw aanbod.”

Shape “Ik zat er lekker fris en fruitig in. Binnen het bestuurlijk overleg spraken we af om binnen twee maanden een handtekening te zetten onder de anterieure overeenkomst. Iedereen geloofde erin; we gaan het doen!”

Bestuurlijk commitment
Voor Peter Hardy was Niemeskant het eerste project waar hij als woningbouwversneller binnen de gemeente mee aan de slag ging. “Ik zat er lekker fris en fruitig in. Binnen het bestuurlijk overleg spraken we af om binnen twee maanden een handtekening te zetten onder de anterieure overeenkomst. Iedereen geloofde erin; we gaan het doen! Met volle energie en constructief overleg zijn we aan de slag gegaan en na twee maanden zijn we het eens geworden. Als je het hebt over versnellen; het kan dus echt.”

Wethouder Franko van Lankvelt, zelf wonend in Volkel, benadrukt dat de laatste jaren de positieve houding al hetzelfde was, maar dat het proces niet meeviel door de complexiteit van de opgave. Met Peter, Ignat en natuurlijk Van Wanrooij hebben we het laatste zetje kunnen geven. Er is met ontzettend veel energie aan dit project gewerkt. Kenmerkend daarin was ook het bestuurlijke commitment. Zowel vanuit de gemeente als vanuit Van Wanrooij. Er zijn in korte tijd kraakheldere afspraken gemaakt. Toen Van Wanrooij de enige grondeigenaar werd, ging de versnelling van start. Opeens heb je dan, heel dichtbij, een stip op de horizon. Vanuit de gemeente voeren we geen actieve grondpolitiek, dus het is prettig dat we dan constructief kunnen schakelen met een partij als Van Wanrooij. Anders hadden we hier nu denk ik een ander verhaal verteld.”

Ignat Martens, Franko van Lankvelt en Jean-Paul van Rossem

Betrokken gemeenschap
“De druk stond vol op de ketel”, vertelt ontwikkelingsmanager Martijn van den Bogaard. “Voor mij was dit echt een dynamisch traject. Als er aan beide kanten een wil is, is er een weg. Toen er een definitieve klap werd gegeven op het aantal woningen, ging het hard. Het stedenbouwkundig plan is op detailniveau gereed. Er zit veel variatie in woningtypes en architectuur. Samen met de ontwerpers van Urban Jazz en Weusten Liedenbaum hebben we een mooi plan uitgewerkt met veel aandacht voor water en groen in de wijk. Zo komt er een groot park in de nieuwe wijk met 186 woningen. Het mooie vond ik toch wel de grote betrokkenheid van de Volkelaren bij de planvorming. Met de input die we daar hebben opgehaald heeft het plan iets extra’s gekregen. Dat wordt enorm gewaardeerd.”

Franko beaamt de betrokkenheid vanuit de gemeenschap. “Honderden geïnteresseerden waren bij de presentatie om informatie te vergaren over de nieuwe plannen. Niemeskant wordt voor Volkel niet ‘zomaar een plannetje’. Het is van een stevig schaalniveau. De goed georganiseerde gemeenschap denkt mee, van jong tot oud en van particulier tot ondernemer. Dat koesteren we. De energie komt echt uit het dorp.”

Shape “Met de input die we in Volkel hebben opgehaald heeft het plan iets extra’s gekregen. Dat wordt enorm gewaardeerd.”

Martijn van den Bogaard

Ontwikkelingsmanager, Van Wanrooij

Trots overheerst
Terugkijkend naar de snelheid van het recente proces is Peter bijgebleven dat er echt nieuw aanbod komt voor de jongeren in het dorp. “We willen ze in Volkel houden. Ze wonen nu nog bij pa en ma thuis, maar kunnen nergens heen. Er zijn gewoonweg geen geschikte woningen. Met Niemeskant hebben we daar heel bewust op ingezet: betaalbare woningen voor jongeren. En natuurlijk op doorstroming. Met de komst van levensloopbestendige woningen, komen er gezinswoningen vrij en komt er een verhuistrein op gang. Niemeskant gaat reuring geven aan het dorp, daar ben ik trots op.”

Ignat benadrukt nog even de prettige verstandhouding. “Er is altijd respect geweest voor elkaars belangen. We zijn het echt niet altijd met elkaar eens geweest, maar door er open een discussie over te voeren, kom je eruit. Een stapeling van ambities combineren met woningbouw versnellen is in de praktijk ingewikkeld. Een ontwikkeling vertraagt dan weer. Dat wilden we absoluut niet. We hadden met elkaar hetzelfde doel voor ogen. Het resultaat is een totale teamprestatie.”

Voor Franko heeft Niemeskant een emotionele lading. “Mijn sociale leven vindt plaats in Volkel. Als kind liep ik in 1986 al met mijn ouders mee in een protestmars voor meer woningen in Volkel. Op de plek waar nu eindelijk de woningen komen. Dat is heel speciaal. Ik glim van trots dat ik als bestuurder hier iets voor heb kunnen betekenen. Dat het nu is gelukt, is ook een compliment aan al die mensen die ervoor hebben gestreden. Ik kijk enorm uit naar het moment dat de eerste schop de grond in gaat. Als het moet, kom ik van tevoren zelfs oefenen!”

Over Niemeskant

Aan de westzijde van Volkel ontwikkelen en bouwen we een nieuwe woonwijk: Niemeskant. In het gebied tussen de Boekelsedijk, Vloetstraat en Leeuwstraat, gaan we 180 woningen (koop en huur) bouwen en worden 6 vrije bouwkavels uitgegeven. De 180 woningen bestaan uit 117 koopwoningen en 63 huurwoningen, allemaal grondgebonden woningen. Er wordt gebouwd naar de behoefte van de Volkelaren.

Ook interessant

Verhaal
5 maart 2024
Volkel in de versnelling
Verhaal
20 februari 2024
Premium Selectie: het succes van aandacht
Verhaal
5 februari 2024
Verbonden met de omgeving