Verhaal
20 december 2022

Ruimte voor meer Van Wanrooij

Met uitdagende tijden voor ons, zoeken we naar ruimte om onszelf te blijven ontwikkelen. Als bedrijf, maar ook in de woningmarkt. Directieleden John, Clemie en Joris van Wanrooij besloten om met het familiebedrijf naar Den Bosch te verhuizen. Met deze nieuwe stap wordt de continuïteit van het bedrijf verzekerd en maken ze Van Wanrooij sterk voor de toekomst.

‘Ruimte voor meer’ is het thema dit jaar. Hoe geven jullie daar invulling aan?
“Allereerst natuurlijk met de verhuizing van ons kantoor van Geffen naar het Paleiskwartier in Den Bosch. Die keuze is vorig jaar al gemaakt, maar heeft nu echt gestalte gekregen. We zijn gevestigd op de begane grond en de eerste vier verdiepingen in kantoor Belvédère aan de Magistratenlaan,
op loopafstand van het centraal station. Op deze locatie gaan we, met alle nieuwe faciliteiten van het kantoor, de mogelijkheden voor het binden en aantrekken van talent vergroten. De ambiance van het Paleiskwartier past bij de groei die we als bedrijf doormaken. De plek nodigt uit tot kennisdeling, onderlinge verbinding en samenwerking. We hopen dat al onze partners en relaties dat zo gaan ervaren.

De verhuizing is één van de stappen die we zetten om ons bedrijf fysiek klaar te maken voor de toekomst. Ook organisatorisch maken we ons klaar voor een volgende fase. Als directie zullen wij in 2023 een stap opzij doen. De organisatiestructuur van Van Wanrooij wordt uitgebreid met een nieuwe, overkoepelende holding van waaruit wij actief zullen blijven. De dagelijkse, operationele leiding komt te liggen bij een nieuw managementteam. Deze strategische keuze maken we, omdat het bedrijf de afgelopen jaren flink gegroeid is. We zijn groot geworden als familiebedrijf, maar zijn ons ervan bewust dat opvolging vanuit de volgende generatie voorlopig nog uitblijft. Dit zorgt ervoor dat we over de toekomst zijn gaan nadenken en naar een andere invulling zijn gaan kijken. We pakken dat echter stap voor stap aan en doen er alles aan om de cultuur te behouden die past bij ons familiebedrijf.”

Wat waren de hoogtepunten van 2022?
“We hebben in 2022 mooie stappen gezet in een aantal gebiedsontwikkelingen. De transformatie van het dorpshart in Geffen is in volle gang, het WalKwartier in het centrum van Oss is in aanbouw en op Landgoed Coudewater in Rosmalen komen de eerste projecten van de grond. We werken aan mooie centrumplannen en schuwen projecten in kleinere gemeenten niet. In dit jaarboek laten we zien hoe we bijvoorbeeld in Meteren, Bergeijk en Dongen aan nieuwe woningbouwplannen werken. Ook de vastgoedportefeuille van Borgdonck heeft in 2022 een groei doorgemaakt, waarmee we garant staan voor een hoge woonkwaliteit. Als familiebedrijf blijven we in staat om risicodragend te investeren in projecten met huurwoningen.

Een andere grote verandering is het partnerschap dat we voor het Warenhuys in Waardenburg zijn aangegaan met investeringsmaatschappij Waterland. Samen met hen wordt het Warenhuys de komende jaren verder ontwikkeld. Van Wanrooij blijft betrokken als aandeelhouder, klant en adviseur, maar op directieniveau hebben we plaatsgemaakt voor een nieuw directie- en managementteam. We zijn ervan overtuigd dat het Warenhuys in samenwerking met Waterland verder zal floreren en dat dit nieuwe kansen biedt voor het bedrijf en voor haar medewerkers.

Dieptepunt van 2022 was het overlijden van oud-directeur André van Wanrooij, mede-oprichter en grondlegger van ons bedrijf. André legde een stevig fundament voor een prachtig familiebedrijf en we zullen de normen en waarden die hij ooit nastreefde in ere houden. We missen zijn gulle lach, humor en betrokkenheid nog iedere dag.”

De woningmarkt is onderhevig aan tal van uitdagingen. Wat wordt jullie antwoord?
“De betaalbaarheid van woningen staat flink onder druk. Ondanks de flinke stijging van grond- en bouwkosten, kunnen we met ons Optio-concept de toename redelijk in toom houden. Maar het plafond lijkt bereikt. De hypotheekrentes stijgen fors, er ontstaat meer onzekerheid in de markt, de energiekosten zijn onstabiel en de eisen voor nieuwbouwwoningen stapelen zich op. Ook de proceskosten en grondprijzen vlakken nauwelijks af. Het verder standaardiseren van woningbouw is een bewezen concept om de vaart erin te houden. Toch houdt de vraag ons bezig: ‘hoe houden we nieuwe woningen betaalbaar?’. Er wordt nog steeds volop gebouwd, maar ondanks de krapte op de woningmarkt zien we financiële twijfels ontstaan bij de consument om een nieuwbouwwoning te kopen. Ook al kunnen we met Optio de ontwikkel- en bouwtijd verkorten, er zal meer moeten gebeuren om de marktprijzen onder controle te krijgen. Dat kunnen wij niet alleen.

Onze orderportefeuille met binnenstedelijke projecten, uitbreidingslocaties, grondgebonden woningen en gestapelde bouw is gevarieerd en blijft goed gevuld. Met het vervallen van de generieke bouwvrijstelling en de aanstaande invoering van de Omgevingswet voorzien we echter uitdagingen bij nieuwe woningbouwprojecten. Onherroepelijke vergunningen staan overeind en onze projecten in aanbouw gaan gewoon door. We treffen voldoende maatregelen om de stikstofdepositie bij nieuwe projecten binnen de wettelijke grenzen te houden en bij veel projecten hanteren we al uitgebreide participatietrajecten met de directe omgeving. Zo doen we er alles aan om mogelijke vertragingen in de toekomst tot een minimum te beperken.”

Toch zien jullie komend jaar met vertrouwen tegemoet?
“We blijven doorpakken, vernieuwen, investeren en professionaliseren. Op alle fronten. Zo houden we al meer dan 50 jaar met succes het hoofd goed boven water. We zijn klaar om met onze vertrouwde koers, vanuit een nieuw kantoor in Den Bosch en met al onze vaste partners, de uitdagingen in de woningmarkt aan te gaan.”

Meer lezen

Verhaal
5 maart 2024
Volkel in de versnelling
Verhaal
20 februari 2024
Premium Selectie: het succes van aandacht
Verhaal
5 februari 2024
Verbonden met de omgeving