Verhaal
18 december 2023

De kracht van samen

Voor het familiebedrijf Van Wanrooij was 2023 een bijzonder jaar. Het nieuwe kantoor in Den Bosch werd goed ontvangen en Koninklijke Heijmans nam Van Wanrooij over. Volgens John, Clemie en Joris van Wanrooij biedt de bundeling van krachten kansen op de woningmarkt. ‘Dankzij onze complementaire kennis en kunde zijn we klaar voor de toekomst.’

v.l.n.r.: Joris van Wanrooij, Ton Hillen (CEO Heijmans), John van Wanrooij, Gavin van Boekel (CFO Heijmans), Clemie van Wanrooij.

Van Wanrooij is overgenomen door Heijmans. Wat betekent dit voor het bedrijf?
John: “In ieder geval dat we meer dan 150 jaar ontwikkel- en bouwervaring samenvoegen. Met de overname door Heijmans komt een einde aan ons familiebedrijf en zijn we in één klap één van de grootste woningbouwontwikkelaars van Nederland. In 2021 hebben we als familie de intentie uitgesproken om de komende jaren een stap opzij te doen en meer op afstand van het bedrijf te gaan functioneren. Dit doen we om de continuïteit voor de toekomst te waarborgen. We hebben samen met de mensen in onze organisatie diverse stappen genomen. De overgang naar Heijmans is zo’n stap in het proces. Bundeling van de bouw- en ontwikkelkennis, orderportefeuilles en mogelijke bredere inzet van ons woningbouwconcept Optio biedt een stevig fundament de samenvoeging. We kijken ernaar uit om de nieuwe gecombineerde onderneming een positieve start te geven en blijven nauw betrokken bij de overgang.”

Het thema is dit jaar ‘Samen VERDER’. Hoe geven jullie daar invulling aan?
Clemie: “De verhuizing van Geffen naar Den Bosch heeft ons bedrijf goed gedaan. Medewerkers zijn te spreken over hun nieuwe werkplek en de opzet van het kantoor stimuleert onderlinge samenwerking. Het heeft een positieve bijdrage geleverd aan ons profiel van top-10 woningontwikkelaar. Binnen de projecten zoeken we steeds eerder de samenwerking op met belangrijke partners, zoals woningcorporaties en onze vaste ketenpartners. Zo blijven we ons woningbouwconcept Optio verder vernieuwen, zorgen we gezamenlijk dat woningen betaalbaar blijven én zorgen we dat de diversiteit in de plannen gewaarborgd blijft.”

Joris: “Binnen het bouwbedrijf is een kernteam in het leven geroepen vanuit verschillende interne disciplines. Deze groep professionals is met een traject gestart om na de bouwvak van 2024 een zelfregulerend team te zijn. Met een duidelijk actieplan, gerelateerd aan de organisatiedoelstellingen. Dit kernteam gaat een onmisbare schakel vormen tussen management en werkvloer en is een volgende stap in het verder professionaliseren van het bouwbedrijf.”

John: “Samen VERDER heeft ook betrekking op de samenvoeging met Heijmans. We zijn al onderdeel van Heijmans, maar de komende jaren blijven we nog opereren vanuit het merk Van Wanrooij. Hoe we de transitieperiode naar Heijmans verder invulling geven, daar wordt momenteel zorgvuldig over nagedacht.”

Hoe wordt er gekeken naar de kansen en de uitdagingen op de woningmarkt?
John: “Hoe we een beter werkende woningmarkt kunnen krijgen is een vraag die ons voortdurend bezighoudt. Veranderende wetgeving creëert een onzeker perspectief voor investeerders. Verder is de hypotheekrente explosief gestegen tot een - bij het schrijven van dit artikel - stabiele hoogte. Dat heeft maandenlang voor veel onzekerheid gezorgd bij de kopers van onze woningen. Met name de woningen in het duurdere segment hadden het zwaar. Door deze onverkochte woningen te bundelen tot ‘Premium Selectie’ proberen we de onverkochte voorraad zo snel en goed mogelijk te verkopen met de inzet van een eigen huismakelaar. Dit is een typisch voorbeeld van snel kunnen inspelen op een veranderende vraag.”

Clemie: “Als we het hebben over betaalbaarheid, dan zien we dat starters nog steeds moeilijk aan een woning kunnen komen. Het aanbod is beperkt en het aantal betaalbare woningen per project is nog altijd laag. Met onze nieuwe XS, XXS en BeBo varianten binnen Optio, proberen we ook voor deze doelgroep passende woningen te bouwen. Dat het voor de doelgroep prettig wonen is in deze kleinere woningen, dat laten we in dit jaarboek zien. Daarnaast gaan we bij nieuwe projecten vroeg met corporaties aan tafel, waardoor we de afgesproken percentages aan sociale huurwoningen kunnen nakomen. Verder blijft het verduurzamen van nieuwbouw een uitdaging. Ook hier verandert de regelgeving continu en stapelen de eisen, en daarmee de kosten, zich op. Binnen Optio hebben we inmiddels een aantal bewezen technieken gebundeld om duurzame, energiezuinige woningen te bouwen. Samen met onze vaste ketenpartners kunnen we snel anticiperen op veranderingen in de markt.”

“We zijn zeer verheugd dat twee bouw- en vastgoedbedrijven met Brabantse roots hun krachten hebben gebundeld. Ik heb veel respect voor de professionele en gepassioneerde manier waarop de familie Van Wanrooij het bedrijf heeft laten groeien en ben blij dat de familie zich de eerste periode blijft inzetten om de transitie te begeleiden. De overname verschaft ons een uitstekende uitgangspositie om acceleratie in de woningmarkt te realiseren.”

Ton Hillen
Voorzitter Raad van Bestuur, Heijmans

Welke woningbouwprojecten stonden in 2023 symbool voor de werkwijze van Van Wanrooij?
John: “De afgelopen drie jaar ontwikkelden en verkochten we jaarlijks gemiddeld 1.200 woningen. Circa de helft van dit volume is gerealiseerd door ons eigen bouwbedrijf. We zijn trots op onze projecten. De ene keer vanwege het tempo dat we konden maken, de andere keer vanwege de kwaliteit van het totale plan. In ieder geval altijd met Optio als fundament. Dat dit woningbouwconcept nog steeds als een huis staat en dat het zich ieder jaar verder ontwikkeld, biedt veel perspectief.

Kijkend naar de projecten, dan hebben we flinke stappen gezet in de herontwikkeling van het centrum van Boekel. Verder gaat het nieuwbouwproject Buitenveen in Aalsmeer met 850 woningen van start en zijn diverse bestemmingsplannen onherroepelijk geworden, zoals in Beneden-Leeuwen, Bergeijk en Gameren. De bouw van het Walkwartier in het hart van Oss vordert, de bouw van het eerste deelproject in de gebiedsontwikkeling Coudewater in Rosmalen gaat van start en De Groene Steegjes in Utrecht is onder toeziend oog van trotse bewoners opgeleverd. De versnelling die we in deze projecten teweegbrengen staat symbool voor onze manier van werken. Dat schept een hoop vertrouwen voor het nieuwe jaar.”

Ook interessant

Verhaal
5 maart 2024
Volkel in de versnelling
Verhaal
20 februari 2024
Premium Selectie: het succes van aandacht
Verhaal
5 februari 2024
Verbonden met de omgeving