Project
7 september 2023


Ontwikkeling Woonakker Teteringen stap verder met samenwerkingsovereenkomst

Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling tekenden vandaag de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van Woonakker, de nieuwe dorpswijk in Teteringen. Er komen circa 580 woningen in de nieuwe wijk.

Het plan draagt in grote mate bij aan de woningbouwopgave in de gemeente Breda. Daarbij is rekening gehouden met betaalbaar wonen; een substantieel deel van de woningen wordt gerealiseerd in de sociale en middeldure categorie. De dorpswijk biedt straks overwegend ruimte voor doorstromers en starters in een mix van verschillende typen huur- en koopwoningen: appartementen, rijwoningen, tweekappers, patiowoningen en bouwkavels voor CPO- (collectief particulier opdrachtgeverschap) woningen. In de samenwerkingsovereenkomst hebben gemeente en samenwerkingspartners BPD en Van Wanrooij hun gemaakte afspraken voor dit project vastgelegd. Woonakker is daarmee weer een belangrijke stap verder. De partijen kunnen aan de slag met de verdere uitwerking.

Mens en dier
Veel Teteringenaren en mogelijk toekomstig bewoners hebben de afgelopen jaren intensief meegedacht over het plan voor de wijk. Erik Leijten, directeur BPD regio Zuid: “Het bijzondere aan dit mooie project is vooral dat vanaf het begin van de ontwikkeling al het uitgangspunt was dat de wijk moet bijdragen aan het welzijn. Met de aanleg van een grote natuurzone biedt het straks ook woonruimte voor mens én dier. Ik ben ervan overtuigd dat we als BPD met de samenwerkingspartners tot een prachtig resultaat gaan komen in deze nieuwe wijk.”

Schoolvoorbeeld
Clemie van Wanrooij, directielid Van Wanrooij sluit zich daarbij aan: “Woonakker is voor ons een schoolvoorbeeld van hoe participatie met de omgeving en belanghebbenden tot een beter plan kan leiden. Naast veel groen en een gevarieerd woningaanbod ontstaat er zo ook meer draagvlak om een dergelijke ontwikkeling tot stand te brengen. Samen met de gemeente en BPD staan we in de startblokken om van Woonakker een succes te maken.”

Gave wijk
Wethouder Daan Quaars is blij met de ondertekening: “Breda is een fantastische plek om te wonen. We vinden het belangrijk dat iedere Bredanaar met plezier kan leven in onze stad. Daarom bouwen we aan de juiste woningen op de juiste plek. Dit project is hier een goed voorbeeld van. Samen met alle omwonenden maken we van Woonakker een gave wijk en een mooie toevoeging voor de omgeving!”

Start verkoop van de eerste fase wordt gepland in 2024, de eerste woning kan dan in 2026 worden opgeleverd. Meer informatie is te vinden op www.woonakker-teteringen.nl

Op de foto van links naar rechts: Clemie Van Wanrooij (directielid Van Wanrooij), Daan Quaars (wethouder gemeente Breda), Erik Leijten (directeur BPD regio Zuid).

Alternatieven

Project
17 juni 2024
Ontwikkelovereenkomst De Plantage deelgebied 3
Zakelijk
13 juni 2024
Een stap terug door John, Clemie en Joris van Wanrooij
Project
4 juni 2024
Masterplan uitbreidingswijk Beesd-Noord