Project
24 november 2023

Vennehof Veenendaal

Ontwikkeling een stap dichterbij

Gemeente Veenendaal en Van Wanrooij Projectontwikkeling hebben hun handtekening gezet onder een overeenkomst voor de herontwikkeling van het voormalig Trivium fabrieksterrein. Het plan is om het fabrieksterrein om te vormen naar een woon- en leefomgeving genaamd ’t Vennehof. De nieuw te bouwen wijk zal bestaan uit 70 rij- en hoekwoningen en 34 appartementen. Met het tekenen van de overeenkomst is de herontwikkeling een stap dichterbij.

Van fabrieksterrein naar aangename woon- en leefomgeving
Het fabrieksterrein ligt aan de Rozenstraat, middenin de buurt ’t Hoorntje in Veenendaal. Het terrein wordt omgevormd naar ’t Vennehof, een aangename woon- en leefomgeving met ruim honderd energiezuinige woningen. Wethouder Engbert Stroobosscher: “De nieuwbouw is een kwaliteitsimpuls voor de buurt ‘t Hoorntje. Kenmerkend aan het plan is de aandacht voor groen. Dit zorgt voor een duurzame, klimaatbestendige wijk met een eigen karakter. Ook is er nagedacht over ruimte voor ontmoeting in de wijk.”

Een eigentijds, duurzaam ontwerp voor ‘t Vennehof
Het stedenbouwkundig ontwerp is tijdens twee participatieavonden met de omgeving gedeeld en besproken. Gerard Klomp, ontwikkelmanager bij van Van Wanrooij Projectontwikkeling, benadrukt het belang van samenwerking met de omgeving: “Dankzij de participatie met de omgeving ligt er nu een plan dat niet alleen van betekenis is voor de hele buurt, maar ook breed wordt gesteund door omwonenden en belanghebbenden. Ook wethouder Engbert Stroobosscher is blij met het ontwerp en de komst van de nieuwe woningen. “Net als in andere gemeenten is er in Veenendaal een grote behoefte aan nieuwe woningen. Met ’t Vennehof zorgen we samen met Van Wanrooij Projectontwikkeling dat een groot aantal betaalbare, duurzame woningen beschikbaar komt voor mensen die een woning zoeken in Veenendaal.”

Planning
Een nieuw bestemmingsplan is nodig om de bouw van ‘t Vennehof mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan wordt 21 maart a.s. behandeld in de gemeenteraad. Van Wanrooij Projectontwikkeling verwacht in 2024 na de zomervakantie te starten met de sloop van het fabrieksterrein en het saneren van de bodem. De planning is om vervolgens in Q4 te starten met de verkoop van de eerste woningen en in 2025 te starten met de bouw. Dit project is te volgen via www.het-vennehof-veenendaal.nl

Ook interessant

Project
17 juni 2024
Ontwikkelovereenkomst De Plantage deelgebied 3
Zakelijk
13 juni 2024
Een stap terug door John, Clemie en Joris van Wanrooij
Project
4 juni 2024
Masterplan uitbreidingswijk Beesd-Noord