Verhaal
16 januari 2024

Co-operatie met de corporatie

Met verschillende corporaties in het land wordt hard samengewerkt om de bouwproductie van sociale huurwoningen op peil te houden. De betaalbaarheid die zwaar onder druk staat, maakt dat niet gemakkelijk. Samenwerken met corporaties is daarom een co-operatie: gericht op welwillendheid én de belangen inzien van elkaars doelstellingen. Een gesprek met woningcorporaties BrabantWonen, Wooninc. en Sité Woondiensten over hoe we dat doen.

Henk van Erp
Martijn van den Bogaard

Nette wijk
De vogeltjes fluiten en de mist trekt op uit de weilanden langs De Erven in Heesch. Een typische herfstgeur hangt in de lucht. Of de samenwerking met woningcorporatie BrabantWonen ook in herfstsferen verkeerd, is allerminst het geval. Het bloeit eerder in Heesch, waar de laatste fase van de nieuwbouw is aangebroken. “De dorpse opzet van het eerste deel van de wijk is ruim en groen”, laat Henk van BrabantWonen zien. “De gescheiden rijbanen met groene stroken geven het straatbeeld een mooi aanzicht. Aan de woningen rond de centraal gelegen speeltuin zie je nauwelijks het verschil tussen een koop- of huurwoning. Ja, je ziet het wellicht aan de voortuintjes. Niet iedereen heeft de financiële mogelijkheden om dat mooi in te richten. Wat helpt zijn de groene erfafscheidingen in de vorm van hagen. Die moeten bewoners in stand houden. Dat maakt het een nette wijk.”

Meer dan 40% sociaal
De wijk ‘De Erven’, waar Henk over praat, bestaat voor Van Wanrooij uit circa 210 woningen, waarvan 91 sociale huurwoningen. “Dat is meer dan 40% sociaal. Daar zijn we als BrabantWonen ontzettend trots op. Deze mix van koop en huur maakt dat De Erven een gemêleerde wijk wordt met veel diversiteit in woningtypes. De laatste fase met 24 huurwoningen en 19 koopwoningen is nog in aanbouw. Samen met nog een appartementencomplex brengen we het aantal sociale huurwoningen naar 130 in het totale plan. Dat is veel voor Heesche begrippen.”

Waarde hechten aan sociaal
BrabantWonen is al vanaf het begin nauw betrokken bij de planvorming. “We hebben prestatieafspraken met de gemeente, omdat wij hier zelf geen grondpositie hebben”, vertelt Stephan. “We zien dat Van Wanrooij waarde hecht aan sociale woningbouw én aan de afspraken die er liggen. Dan zoek je elkaar op. We gaan voor kant-en-klare producten, maar kijken per deelproject goed waar onze doelgroep behoefte aan heeft. Met Optio heeft Van Wanrooij een breed programma waarmee ze onze behoefte – en die van onze huurders – kunnen bedienen. We weten welke kwaliteit we krijgen en afspraken worden nagekomen. De woningen worden turnkey opgeleverd. Dat zegt veel over het vertrouwen, want we doen dit niet voor het eerst. De keuzes die gemaakt worden, passen ons goed. De woonproducten zijn betrouwbaar en alle kinderziektes zijn eruit. Als je daarvan op aan kunt, dan is maar beperkt toezicht nodig tijdens de bouwfase. Dat scheelt ons veel werk.”

Martijn van den Bogaard, Stephan Kunkels en Henk van Erp in De Erven in Heesch.

Shape “We gaan voor kant-en-klare producten, maar kijken per deelproject goed waar onze doelgroep behoefte aan heeft.”

Stephan Kunkels

Directeur Vastgoed en Bedrijfsvoering, BrabantWonen

Samenwerken is mensenwerk
Of een samenwerking goed verloopt is vooral te danken aan de mensen in het team. “Het loopt eigenlijk heel soepel”, zegt ontwikkelingsmanager Martijn. “Met Henk en met de mensen van de gemeente kan ik ontzettend goed samenwerken. Het zijn stuk voor stuk vakmensen die de neus dezelfde kant op hebben. Het stedenbouwkundig plan is samen met de marktpartijen opgesteld. De gemeente doet zelf de grondexploitatie en de inrichting van het openbaar gebied. Daar moet je elkaar voor een langere periode in opzoeken. De gemeente is gebaat bij onze goede samenwerking met BrabantWonen. Gelukkig doen we al 25 jaar zaken met elkaar. Het contact is van planvorming tot uitvoering gemakkelijk en er wordt snel geschakeld. Ik kan echt beamen dat we mede daardoor de bouwproductie van sociale huurwoningen op gang houden.”

“Wij gaan niet op onze handen zitten”, vult Stephan aan. “De vraag is enorm en we moeten blijven bouwen. We hebben als woningcorporatie gewoonweg die maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Van Wanrooij voelt dat goed aan.”

Shape “Met conceptueel bouwen weten wij precies waar we aan toe zijn. Eigenlijk is dat wel een ideale vorm van samenwerken.”

Edward Steendam

Acquisitiemanager Wooninc.

“Rond Eindhoven kom ik Van Wanrooij met grote regelmaat tegen. Onze duurzame samenwerking gaat ver terug en we voelen elkaar perfect aan als het gaat om de gezamenlijke ambities die we hebben: snel en duurzaam woningen toevoegen. Dat gaat in ons geval om 1.600 woningen in de komende jaren. We hebben al heel wat projecten samen opgepakt, weten elkaar snel te vinden en durven besluiten te nemen. Dat is altijd goed voor de voortgang van een project. We laten als Wooninc. en Stayinc., onze dochteronderneming voor de middenhuur, zien dat wij als corporaties ook kunnen doorpakken. Dan moet je zakelijk gezien dezelfde kaarten trekken en niet op het scherpst van de snede met elkaar onderhandelen. Projecten moeten voor beide partijen goed voelen. Dat wederzijds begrip is altijd aanwezig. Het vertrouwen in elkaar maakt dat we samen al vroeg de projecten verkennen. Van Wanrooij weet wat onze wensen en eisen zijn. Zowel technisch als financieel. Dat betekent in deze samenwerking dat wij de woningen turnkey afnemen. Dat scheelt enorm veel gesoebat. Optio is een bewezen concept. Van Wanrooij kan het snel en betaalbaar bouwen met de kwaliteit die wij wensen. Zo weten wij precies waar we aan toe zijn. Eigenlijk is dat wel een ideale vorm van samenwerken.”

Shape “De keuze voor snelheid is goed als het gaat om de woningproductie, maar daar moeten we als corporatie soms nog aan wennen.”

Michèle de Ruiter

Strategisch manager Wonen & Vastgoed Sité Woondiensten

“In Doetinchem werken we samen met Van Wanrooij aan de laatste fase van de gebiedsontwikkeling Wijnbergen. Als het gaat om versnellen, dan zit Van Wanrooij in no-time in de vijfde versnelling. Het is aan ons als corporatie om daarop aan te haken. Dat is best lastig als je ook nog huurders wilt betrekken, keuzevrijheid wilt bieden en allerlei wensen en eisen aan het Technische Programma van Eisen hangt. Dat matcht niet met de enorme woningopgave die we hebben. Van Wanrooij pakt dat stevig aan en voor ons is het goed om daarin mee te gaan, want veel projecten hebben een lange doorlooptijd. Als het gaat om de laatste fase, hebben we als het ware van de nood een deugd gemaakt. We wilden eigenlijk kleinere, goedkopere nieuwbouwwoningen bouwen, maar die ruimte was er niet. Met de keuze voor woningen aan de bovenkant van de sociale huurgrens gaan we nu voorrang geven aan mensen die een goedkopere huurwoning achterlaten. Daarmee komt de gewenste doorstroming ook op gang en komen goedkopere woningen beschikbaar. We zien en voelen dat we ons als corporatie meer op standaardproducten moeten gaan richten én een andere vraag moeten stellen aan bouwers. Welke woonconcepten in de markt passen bij onze doelgroep? Alleen zo kunnen we sneller, efficiënter en goedkoper bouwen en tegelijk de woningen betaalbaar houden voor onze huurders.”

Ook interessant

Project
12 juli 2024
Anterieure overeenkomst Hiddinks weide in Hengelo
Project
10 juli 2024
Intentieovereenkomst Entree Zuid in Odijk
Project
2 juli 2024
Feestelijke handeling Zuiderveld-West Nijmegen