Verhaal
23 oktober 2023

De betaalbare woning

Het kan!

De betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen staat onder druk. Te hoge woonlasten zijn een belangrijke reden dat het aanbod van duurdere koopwoningen inzakt. Het gaat er in de huidige marktomstandigheden niet alleen om dat er veel woningen gebouwd worden, maar vooral de juíste. Slimme woonconcepten voor één- of tweepersoonshuishoudens en de terugkeer van de beneden-bovenwoning kunnen daarbij helpen.

Kleinere, betaalbare woningen, dát is waar in de markt behoefte aan is. Zowel voor starters als voor ouderen en voor één- en tweepersoonshuishoudens. Samen met gemeenten en corporaties zetten wij ons al meer dan 50 jaar in om wonen voor iedereen betaalbaar en bereikbaar te houden. In onze projecten ontwikkelen en bouwen we, passend bij de vraag in de markt, steeds meer ‘betaalbare woningen’. Waar voorheen zo’n 10% van onze gebiedsontwikkelingen met dit segment koopwoningen gevuld werd, stijgt dit percentage gestaag door naar zo’n 25%.

De XS-woningen in Druten zijn in 2018 ontwikkeld en zijn inmiddels al twee jaar bewoond.

Optio XXS, XS en BeBo
We zien al langer de trend naar kleiner wonen in de stad. Wat we ook zien is dat er in dorpen behoefte aan kleinere woningen is. En dat is relatief nieuw, want in dorpen is het vrij normaal om in een wat ruimere woning te starten. Mensen zijn immers ruimte gewend. Opvallend daarbij is dat ook deze doelgroep vooral betaalbaar wil wonen. De combinatie van kleiner en betaalbaar kan met creatieve woonconcepten prima samen gaan. Daarom zijn er binnen ons Optio woonconcept de afgelopen jaren nieuwe woningtypes geïntroduceerd. De XXS-rijwoning (eenlaags), de XS-rijwoning (tweelaags met kap en smalle beukmaat) en de beneden-bovenwoning, waarbij twee woningen binnen één drielaagse rijwoning passen.

Betaalbaar betekent: ‘hou je aan de spelregels’
Conceptueel bouwen met Optio betekent dat er binnen een vergaand gestandaardiseerd proces en bouwsysteem veel mogelijk is, maar geen volledige vrijheid. We zien vaak dat de grenzen van ons concept worden opgezocht. Gemeenten, corporaties en beleggers stellen eisen die gewoonweg niet passen binnen het woonconcept. Maatwerk gaat ten koste van de betaalbaarheid. Met de XXS, XS en BeBo-woningen is het mogelijk om betaalbare woningen te realiseren binnen ieder denkbaar plan. Er zijn mogelijkheden om de woningen te verbijzonderen en zo tegemoet te komen aan de stedenbouwkundige eisen. Qua architectuur is er veel flexibiliteit in de schil van de woningen. De basis is altijd hetzelfde, maar de uitstraling van de woningen is in ieder project anders. Eén belangrijke voorwaarde om de kosten van het ontwikkel- en bouwproces in toom te houden: hou je aan de spelregels van het woonconcept!

XXS-woning in Veghel

Langer bereikbaar voor een grote groep mensen
De concepten voor een betaalbare woning zijn zo ontworpen dat ze zo lang mogelijk beschikbaar blijven voor de doelgroep die er behoefte aan heeft. De XS-woning is daar bijvoorbeeld volledig op geoptimaliseerd. Deze woning heeft standaard een vlizo trap naar zolder en het is mogelijk om de badkamer met 40 cm te vergroten. Ook een uitbouw van 2,40 meter op de begane grond is mogelijk. Met twee slaapkamers en een beukmaat van 4,20 meter kun je dan nét iets meer kwijt, maar de woning blijft in de basis een bereikbaar product voor een specifieke doelgroep.

Meer van hetzelfde
Door de smalle beukmaat is het mogelijk om binnen een rij woningen vijf XS-woningen in plaats van vier reguliere woningen in te passen. Een aanpassing die relatief eenvoudig te maken is in de planvorming, zonder al te grote financiële gevolgen. Bovendien voegen we zo meer woningen toe aan een plan waar echt vraag naar is. Ontstaat er voor de betreffende bewoners later behoefte aan een grotere gezinswoning? Dan is het zaak om te gaan verhuizen, want verder uitbreiden is geen optie. Hetzelfde geldt voor de XXS-woningen en de BeBo-woningen. Een goede mix van verschillende woningen in een wijk blijft noodzakelijk voor de leefbaarheid. Wij zien het liefst dat mensen kunnen doorverhuizen binnen de wijk.

XXS-woning in Het Leeuwse Veld, Beneden-Leeuwen

Stijgende grondprijs heikel punt
Waar de schoen wringt? Bij de hogere hypotheekrente, de hoge bouwkosten en de stevige grondprijzen. Omdat we conceptueel bouwen, weten we exact wat de ontwikkel- en bouwkosten zijn van onze woningen. Wij specialiseren ons in kleinere woningen door verder te standaardiseren. Zo is het ons gelukt om een XXS-woning aan te kunnen bieden voor twee ton, zonder allerlei regelingen. Maar verlaging van de grondprijs zet het meeste zoden aan de dijk. Bij projecten met eigen grondexploitatie is het eenvoudiger om te schuiven met het aanbod, om te faseren en zo haalbare producten te maken voor de markt én voor onszelf. Bij projecten zonder eigen grondexploitatie blijft de grondprijs een heikel punt. Ook zien we nog veel koudwatervrees voor woningen met een smallere beukmaat. Krijgen we deze uitdagingen met elkaar getackeld, dan weten we één ding zeker: betaalbaar wonen kan!

Ook interessant

Project
12 juli 2024
Anterieure overeenkomst Hiddinks weide in Hengelo
Project
10 juli 2024
Intentieovereenkomst Entree Zuid in Odijk
Project
2 juli 2024
Feestelijke handeling Zuiderveld-West Nijmegen