127 woningen Ploen-Noord Duiven een stap dichterbij

Op donderdag 21 december tekenden Wethouder Geert-Jan Schrijner en Clemie van Wanrooij namens Van Wanrooij een anterieure overeenkomst voor woningbouwplan Ploen-Noord in Duiven. In deze overeenkomst hebben gemeente Duiven en Van Wanrooij afspraken gemaakt om circa 127 woningen in het gebied net ten noorden van de bestaande wijk Ploen-Zuid te kunnen realiseren.

Ploen-Noord is een uitbreidingslocatie in Duiven en ligt langs de Westsingel ten noorden van de bestaande wijk Ploen-Zuid. Op Ploen-Noord wil Gemeente Duiven samen met Van Wanrooij een duurzame woonwijk realiseren met veel ruimte voor betaalbare huur- en koopwoningen. De wijk kenmerkt zich door een mix aan doelgroepen en woningtypen, zodat hier straks een mooie afspiegeling van de huidige Duivense bevolking woont. Voor de sociale huurwoningen worden gesprekken gevoerd met woningcorporatie Vivare.

Op dinsdag 19 december heeft het college van B&W besloten om het ontwerpbestemmingsplan Ploen-Noord, vanaf 28 december 2023, gedurende 6 weken ter inzage te leggen. De planning is om vanaf eind 2024 met de realisatie van de wijk te starten.

www.ploen-noord.nl

Ook interessant

Project
12 juli 2024
Anterieure overeenkomst Hiddinks weide in Hengelo
Project
10 juli 2024
Intentieovereenkomst Entree Zuid in Odijk
Project
2 juli 2024
Feestelijke handeling Zuiderveld-West Nijmegen