Project
17 juni 2024

Deelgebied 3 De Plantage in aantocht

We bouwen samen verder!

In de gemeente West Betuwe wordt in Meteren de nieuwe woonwijk De Plantage met ruim 1.500 woningen gerealiseerd. Op 17 juni ondertekenden de marktpartijen en de gemeente de ontwikkelovereenkomst voor Deelgebied 3 van De Plantage. De bouw van Deelgebied 3, De Woongaard genoemd, is hiermee in aantocht.

In de ontwikkelovereenkomst staan afspraken over de voorwaarden waarbinnen drie marktpartijen het deelgebied gaan ontwikkelen. Met de ondertekening hebben zij de kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van 204 van de 308 woningen in Deelgebied 3. Deze 204 koopwoningen worden gerealiseerd door BPD Ontwikkeling, Bunnik Projekten en Van Wanrooij Projectontwikkeling. Daarnaast ontwikkelt Zondag Ontwikkeling B.V. 45 koopwoningen. Woningbouwcorporatie  KleurijkWonen realiseert 55 sociale huurwoningen in deze fase. Ook geeft de gemeente vier kavels uit voor vrijesectorwoningen.

Versnellen betaalbare woningbouw
Voor het verder door ontwikkelen van De Plantage in Meteren heeft de gemeente uit de Woningbouwimpuls (Wbi) regeling van het Rijk € 3,1 miljoen subsidie toegekend gekregen. De Provincie Gelderland draagt hieraan extra € 599.000 euro bij.

Wethouder Jacoline Hartman: “Met deze subsidies kunnen we sneller aan de slag met de bouw van nieuwe woningen in De Plantage. In totaal willen we in Deelgebied 3 en 4 nog 599 woningen bouwen. Minimaal de helft daarvan wordt betaalbare woningbouw. Het is belangrijk dat er genoeg woningen zijn voor elke portemonnee en elke levensfase. Samen met de andere partijen zorgen we ervoor dat de toekomstige bewoners kans hebben op een woning die aansluit op hun woonwensen. De ondertekening van de overeenkomst is hierin een bijzondere mijlpaal."

Start bouwrijp maken eind 2024
Dit jaar bereiden we de bouw voor en doorlopen we de planologische procedure. Als alles voorspoedig verloopt, start de bouw na de bouwvak in 2025. De eerste opleveringen zijn naar verwachting medio 2026.

Optimaliseren provinciale weg N327
Om de wijk in de toekomst ook goed bereikbaar te houden, onderzoeken we op welke manier de verkeerssituatie op de provinciale weg N327 kan worden geoptimaliseerd.  Dit is ook in het belang van de ontwikkeling van de bedrijventerreinen Hondsgemet en Hoge Weide en de bereikbaarheid van Geldermalsen en Meteren. 

Ondertekening
Namens de gemeente ondertekende wethouder Jacoline Hartman (portefeuillehouder Wonen) de overeenkomst. Namens BPD Ontwikkeling B.V. ondertekende de heer J.A. Mulder, namens Bunnik’s Exploitatiemaatschappij IJsselstein B.V. de heren V.F. Bunnik en  T.P. Bunnik en namens Van Wanrooij Grondbank B.V. nam de heer R.G.A. de Waal de pen ter hand.

De overeenkomst met KleurrijkWonen werd ook ondertekend door de wethouder Jacoline Hartman, namens KleurrijkWonen tekende de heer heer T.J. van Dalen.

Ook interessant

Project
12 juli 2024
Anterieure overeenkomst Hiddinks weide in Hengelo
Project
10 juli 2024
Intentieovereenkomst Entree Zuid in Odijk
Project
2 juli 2024
Feestelijke handeling Zuiderveld-West Nijmegen