Project
29 september 2023

Nieuwbouw in Aalsmeer van start

Ontwikkelaars Van Wanrooij (‘s Hertogenbosch), Roosdom Tijhuis (Rijssen) en de gemeente Aalsmeer vierde op 29 september 2023 de start van het nieuwbouwproject Oosteindedriehoek. Wethouder Kikkert onthulde onder toeziend oog van de aanwezigen het bouwbord met daarop de nieuwe projectnaam voor de wijk ‘Buitenveen’ in Aalsmeer. Daarnaast is in het veld met grote letters de projectnaam geprojecteerd en is ook de projectwebsite live.

Ontwikkelaars Van Wanrooij en Roosdom Tijhuis gaan hier samen met Eigen Haard de komende jaren 850 woningen bouwen en ontwikkelen.

Project Buitenveen ligt tussen de Aalsmeerderweg, Legmeerdijk en de woonwijk Nieuw Oosteinde. Het plan bestaat uit een groen raamwerk met drie woonbuurten, in een dorpse suburbane uitstraling. Het project biedt woningaanbod voor gezinnen, starters, senioren, maar ook woningen voor kleinere huishoudens (1-2 personen) in verschillende prijscategorieën.

Martin Companje, directeur bij Roosdom Tijhuis: “Deze nieuwbouwontwikkeling en uitgangspunten in de planvorming gaan zorgen voor een dynamische wijk. Door diversiteit aan te brengen in het woonaanbod komen we tegemoet aan de woonwensen van een hele brede groep mensen. De locatie is perfect en wij verwachten veel animo uit Aalsmeer zelf.” Het project dat voorheen de werknaam Oosteindedriehoek had is omgetoverd tot project Buitenveen. “Met de naam Buitenveen willen we de boodschap overbrengen dat dit een voormalig veengebied is en we in de nieuwe ontwikkeling rekening houden met het groene en waterrijke karakter.”

Op de nieuwe website (www.buitenveen.nl) is te lezen: ’Suppen, kanoën, zwemmen en genieten. Een groen thuis met alle ruimte in en rond je huis. Mooie statige singels en lanen, dorpse sferen of wat meer urban: hier is voor iedereen een juiste plek.’

De samenwerking tussen de ontwikkelaars en de gemeente resulteerde in een prachtig plan.

Wethouder Kikkert: “Met dit plan voorzien we in een woningbehoefte in Aalsmeer en we kijken uit naar de bouw van de eerste woningen. Maar er is meer dan alleen woningbouw; er wordt ook een nieuwe school gebouwd en er wordt voor gezorgd dat de nieuwe wijk mooi aansluit op de bestaande woonkern Oosteinde met een groene buffer ertussen”

Ontwikkelcombinatie Roosdom Tijhuis en Van Wanrooij
Roosdom Tijhuis en Van Wanrooij zorgen samen voor de gebiedsontwikkeling van de locatie, waaronder het bouw- en woonrijp maken. De ontwikkelaars hebben hiervoor een BV opgericht. Alle informatie over de gebiedsontwikkeling en de nieuwe woonomgeving is te vinden op de website (www.buitenveen.nl). De bouwplanontwikkeling gaat binnenkort van start. Er zal gefaseerd ontwikkeld en gebouwd gaan worden. Aan de kant van Nieuw Oosteinde zal gestart worden met bouwen aan buurt 1. Naar verwachting gaan de eerste woningen medio 2024 in verkoop. Via de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen, inschrijven kan via de projectwebsite.

Ook interessant 

Project
12 juli 2024
Anterieure overeenkomst Hiddinks weide in Hengelo
Project
10 juli 2024
Intentieovereenkomst Entree Zuid in Odijk
Project
2 juli 2024
Feestelijke handeling Zuiderveld-West Nijmegen