Project
30 mei 2024

Odijk Entree Zuid

Herontwikkeling draagt bij aan woningbouwopgave

Met het vertrek van het Politiediensten-centrum aan de Zeisterweg 1 te Odijk (eind 2026) ontstaat de mogelijkheid om voor deze locatie een woonbestemming te onderzoeken. Van Wanrooij Projectontwikkeling heeft hiertoe het initiatief genomen. De gemeente Bunnik wil vooral betaalbare huur- en koopwoningen bouwen. Dit vanwege de grote vraag naar geschikte woningen voor jongeren en starters en ook naar passende woningen voor ouderen en zorggeschikte woningen. De uitgangspunten van de ‘Visie op wonen 2024-2027’ zijn bepalend voor de herontwikkeling van Entree Zuid in Odijk.

Investeren in betaalbaar wonen
In de ‘Visie op wonen’ staat dat de gemeente Bunnik 4.300 woningen wil bouwen tot en met 2040 en dan vooral betaalbare huur- en koopwoningen. Ook wenst de gemeente compacter te bouwen (efficiënt ruimtegebruik) met meer nul-tredenwoningen. Van Wanrooij Projectontwikkeling heeft als initiatiefnemer INBO architecten gevraagd om de bestaande locatie te onderzoeken of die in aanmerking komt voor het realiseren van woningen voor verschillende doelgroepen. Het gaat om de locatie waar nu het huidige Politiediensten-centrum (PDC en het voormalige Kodak-terrein) aan de Zeisterweg 1 in Odijk is gevestigd. Hiermee draagt Van Wanrooij bij aan de ambitie van de gemeente Bunnik om op korte termijn meer betaalbare woningen te realiseren met een gevarieerd aanbod én dat daarmee de gemeente leefbaar en vitaal blijft.

Mogelijkheden voor Odijk
Wethouder Onno James: “De mogelijke herontwikkeling van deze locatie kan een grote bijdrage leveren aan het toevoegen van nieuwe woningen. En dan vooral woningtypen waar we er nog niet zoveel van hebben in Odijk. De gemeente Bunnik werkt samen met verschillende partijen aan het oplossen van de woningnood. Dit initiatief van Van Wanrooij sluit goed aan op de grote vraag en de behoefte binnen onze gemeente. Het biedt kansen voor jongeren en starters, ouderen die willen verhuizen en het is een locatie dicht bij het centrum van Odijk. Daar moet een goede invulling aan worden gegeven.”

Meedenken over invulling plangebied
Ontwikkelingsmanager Gerard Klomp van Van Wanrooij Projectontwikkeling:  “In deze fase van het onderzoek naar een haalbaar plan is het belangrijk om de naaste omgeving van de locatie en de inwoners van de gemeente Bunnik te informeren en te betrekken bij de invulling van het plangebied. In de ‘Visie op wonen’ is een aantal thema’s vastgesteld, die wij hierin meenemen. Over een aantal thema’s voor het plangebied kan worden meegedacht, zoals over de wensen op het gebied van mobiliteit, groen en de openbare ruimte, type woningen en welke voorzieningen men belangrijk vindt.”

Informatiebijeenkomst op 18 juni en online enquête
Op dinsdag 18 juni 2024 organiseert Van Wanrooij Projectontwikkeling in samenwerking met de gemeente Bunnik een informatiebijeenkomst. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunt je binnenlopen op het gemeentehuis (Singelpark 1 te Odijk). Omwonenden, inwoners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om hun ideeën en inzichten te delen. Ook kan dit via de online enquête via www.odijkentree.nl.

Ook interessant

Project
12 juli 2024
Anterieure overeenkomst Hiddinks weide in Hengelo
Project
10 juli 2024
Intentieovereenkomst Entree Zuid in Odijk
Project
2 juli 2024
Feestelijke handeling Zuiderveld-West Nijmegen