Raamovereenkomst woningbouw Kersenweide getekend

Voor de ontwikkeling van 1200 woningen in Bunnik Odijk-west is op dinsdag 14 juni de raamovereenkomst ondertekend door de 7 ontwikkelende marktpartijen en Gemeente Bunnik. De raamovereenkomst is een vervolg op de op 26 mei 2021 ondertekende intentieovereenkomst en vormt de basis voor de nog op te stellen samenwerkingsovereenkomst.

In de raamovereenkomst, die inhoudelijk is gekoppeld aan de onlangs door de gemeenteraad vastgestelde Gebiedsvisie Kersenweide, worden afspraken gemaakt over de wijze van samenwerken. De partijen committeren zich in deze raamovereenkomst tot het doorlopen van het proces met als eindproduct in de volgende planfase: een samenwerkingsovereenkomst met het bijbehorende Masterplan Kersenweide.

De raamovereenkomst is getekend door de 7 ontwikkelende marktpartijen: Van Wanrooij Projectontwikkeling, Nijhuis Bouw, Heilijgers (Ontwikkelcombinatie Odijk West), Jansen Bouwontwikkeling, Bunnik Projecten & Bouw, BPD Gebiedsontwikkeling en Van Wijk. Wethouder Ali Dekker tekende namens de gemeente.

Met de ondertekening van deze overeenkomst is weer een belangrijke stap gezet in het planproces en de opgave voor de gebiedsontwikkeling van Kersenweide. Een nieuwbouwproject dat tot 2030 moet voorzien in 1200 woningen in Odijk-West, met een eigentijds dorps karakter, in het duurzaam groene landschap, waar de fiets centraal staat.

Ook interessant?

Project
12 juli 2024
Anterieure overeenkomst Hiddinks weide in Hengelo
Project
10 juli 2024
Intentieovereenkomst Entree Zuid in Odijk
Project
2 juli 2024
Feestelijke handeling Zuiderveld-West Nijmegen