Project
2 april 2024

Heem van Selis in Boxtel

Natuurinclusief ontwikkelen

Tijdens de ontwikkeling van de wijk Heem van Selis in Boxtel stond natuurinclusief bouwen hoog in het vaandel. Zo hebben we een flinke dassencompensatie opgenomen in het plan, waarbij we hebben gezorgd voor een brede natuurstrook en vele hagen, houtwallen en fruitbomen. Daarmee ontstaat voldoende beschutting, geleiding en voedselbronnen voor de das, maar ook voor allerlei andere diersoorten.

 

Dat deze maatregelen inmiddels zijn vruchten afwerpt, is goed te zien op deze bijzondere beelden. Klik op de afbeeldingen om het filmpje af te spelen. 

Beschermde diersoorten
Op beeld zijn meerdere diersoorten waargenomen. Te zien is dat de aangelegde buis in de faunatunnel (onder de A2) in de afgelopen periode in gebruik is genomen door een dassenfamilie. Maar ook de beschermde steenmarter, bunzing en otter zijn gespot via de natuurcamera. Verder komen er regelmatig vossen langsgelopen. Ecoloog Amber Heitman van Habitus is betrokken bij het natuurproject in Boxtel:

"Het is prachtig om van dichtbij te zien hoe de aanleg van de natuurcompensatiestrook zijn vruchten afwerpt. We hebben er al veel verschillende (beschermde) soorten waargenomen, zoals vos, das, steenmarter, bunzing, eekhoorn en zelfs de otter is een keer gezien! De aanwezigheid van deze soorten in de compensatiestrook naast de nieuwe woonwijk onderstreept dat het mogelijk is om een leefomgeving te creëren waar menselijke behoeften samenkomen met de bescherming en het behoud van biodiversiteit."

Waardevolle natuurstrook
De aangelegde natuurstrook blijkt dan ook heel waardevol, maar behalve voor de beschermde das is bij de inrichting ook gedacht aan andere diersoorten. Niet voor niets zijn de straatnamen in de wijk Heem van Selis vernoemd naar deze verschillende dieren. Nog een leuk weetje over de wijk: in Heem van Selis worden minimaal net zoveel nieuwe bomen aangeplant als er nieuwe woningen worden gebouwd. Meer weten over deze nieuwbouwwijk? Zie www.heemvanselis.nl.

Natuurinclusief ontwikkelen

In nieuwe woningbouwprojecten worden meer en meer natuurinclusieve regelingen doorgevoerd. Denk daarbij aan nestkasten voor zwaluwen, groenbedekte daken en verblijfruimtes voor vleermuizen. Hiermee wordt – al in de ontwerpfase – bewust ruimte voor biodiversiteit gecreëerd, zodat er meer diverse planten- en diersoorten kunnen (blijven) leven. Onmisbaar voor een duurzame toekomst!

Ook interessant

Project
17 juni 2024
Ontwikkelovereenkomst De Plantage deelgebied 3
Zakelijk
13 juni 2024
Een stap terug door John, Clemie en Joris van Wanrooij
Project
4 juni 2024
Masterplan uitbreidingswijk Beesd-Noord