Project
21 november 2023

Beekse Akkers fase 2 - Beek en Donk

Intentieovereenkomst getekend

Dinsdag 21 november ondertekenden John van Wanrooij, directeur bij Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. en wethouder Ron van den Berkmortel een intentieovereenkomst. Met deze ondertekening is afgesproken dat Van Wanrooij de haalbaarheid gaat onderzoeken van woningbouw in een gebied ter grootte van bijna 14 ha, beter bekend als De Beekse Akkers fase 2 in Beek en Donk. De gemeente, Van Wanrooij en Ballast Nedam (eigenaar van een deel van de gronden) gaan op korte termijn met elkaar in gesprek om de samenwerking en het ontwerp van het gebied verder vorm te geven.

Afgesproken is dat de gemeente in principe een faciliterende rol aanneemt door de ruimtelijke en programmatische kaders vast te stellen. Binnen deze kaders wordt in samenwerking met de gemeente door de projectontwikkelaars een stedenbouwkundig plan opgesteld.

Hoe het plan precies wordt ingericht, is nog onderwerp van gesprek. Fase 2 moet in elk geval aansluiten bij fase 1 van De Beekse Akkers. Dat betekent een mooie woonwijk in een dorpse en groene omgeving met brede lanen, die rust en allure uitstralen.  

Het onderzoeksgebied is zo’n 14 hectare, dat staat voor circa 20 voetbalvelden. Het is de verwachting is dat er honderden woningen in het plangebied kunnen komen, waarvan een groot deel (tenminste twee derde) betaalbare koop en sociale huur. Er komt voldoende groen en waterberging, De Beekse Akkers fase 2 wordt een toekomstbestendige wijk. Ook is er aandacht voor een goede ontsluiting en voldoende parkeerplaatsen. De planning is dat het haalbaarheidsonderzoek uiterlijk in april 2024 is afgerond.

De gemeenteraad heeft op 22 juli 2022 de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) gevestigd op de betreffende percelen. De WVG blijft van kracht in afwachting van het haalbaarheidsonderzoek en de nog uit te werken samenwerking.

Ook interessant

Project
17 juni 2024
Ontwikkelovereenkomst De Plantage deelgebied 3
Zakelijk
13 juni 2024
Een stap terug door John, Clemie en Joris van Wanrooij
Project
4 juni 2024
Masterplan uitbreidingswijk Beesd-Noord