Zakelijk
26 februari 2024

Krachtigste b&u bouwbedrijven

2e plaats voor Van Wanrooij

De definitieve Top-10 van de Krachtigste Index b&u over het boekjaar 2022 is bekend. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling (onderdeel van Heijmans) is er trots op dat ze wederom behoort tot de top 3 van meest krachtige b&u bouwbedrijven in Nederland. Dit jaar zelfs op de eervolle 2e plaats!

De Top-10 van de Krachtigste Index b&u boekjaar 2022 ziet er als volgt uit:

1.    Roosdom Tijhuis

2.    Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

3.    Groothuisbouw
 

Samenstelling index
De index is door bouw&bedrijfsinfo samengesteld uit de resultaten van de 150 grootste b&u (woning- en utiliteits)bouwbedrijven in Nederland. Deze bedrijven houden zich in hoofdzaak bezig met de realisatie van nieuwbouwprojecten in de woning- en utiliteitsbouw, inclusief eigen projectontwikkelingsactiviteiten.

Criteria
Het krachtigste b&u bouwbedrijf scoort het hoogst op de criteria bedrijfsgrootte, rendement, liquiditeit, solvabiliteit en stabiliteit. Voor de bepaling van het krachtigste bedrijf zijn bovenstaande 5 criteria vertaald naar de kengetallen omzet, aantal medewerkers, operationele marge, netto marge, netto werkkapitaal en solvabiliteit. Gezien het projectmatige karakter van de b&u bouwbranche is daarnaast voor elk van deze kengetallen ook het gemiddelde over de afgelopen 3 jaren genomen. In de index zijn alleen bouwbedrijven opgenomen met tenminste 50 medewerkers in vaste dienst.

Ook interessant

Zakelijk
13 juni 2024
Een stap terug door John, Clemie en Joris van Wanrooij
Zakelijk
15 april 2024
Sponsoring tuin Cello
Zakelijk
26 februari 2024
Top 10 krachtigste b&u bouwbedrijven 2022: Van Wanrooij 2e plaats