Zakelijk
13 juni 2024

Een stap terug

door John, Clemie en Joris van Wanrooij

In juni vorig jaar werd de overname van Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling door Heijmans aangekondigd. Nu bijna een jaar is verstreken informeren we onze relaties graag over een wijziging van de organisatiestructuur per 22 juni 2024.

Afscheid Clemie, John en Joris van Wanrooij
Vanaf vrijdag 21 juni 2024 zullen Clemie, John en Joris van Wanrooij een stap terug doen uit de dagelijkse operatie en een rol innemen als adviseur. Vanaf 22 juni 2024 wordt de directievoering door een nieuw directieteam ingevuld:

 • Algemeen directeur: Roland de Waal
 • Directeur projectontwikkeling: Rob de Jong (ad interim)
 • Adjunct directeur projectontwikkeling: Hendrik Hulscher
 • Directeur bouwbedrijf: Roel Maas
 • Directeur juridische zaken: Hein van der Meer
 • Financieel directeur: Guido Peters 
   

De volgende bekende aanspreekpunten blijven ongewijzigd:

 • Acquisitie: Jean Paul van Rossem en Mark van der Heijden
 • Directeur Productie Bouwbedrijf: Henk Verstegen.
   

Voor de rol van directeur Projectontwikkeling staat momenteel nog een vacature open. Tot deze vacature is ingevuld zal Rob de Jong, samen met Roland de Waal en de ontwikkelteams, deze rol waarnemen.

V.l.n.r.: Rob de Jong, Guido Peters, Hein van der Meer, Roland de Waal, Roel Maas en Hendrik Hulscher

Zorgvuldig inwerktraject
Per 1 april 2024 zijn Roland de Waal en Guido Peters hun inwerktraject voor respectievelijk algemeen directeur en financieel directeur gestart. Beiden hebben ruime ervaring binnen de Heijmans organisatie. Vanaf 22 juni 2024 zullen zij formeel in hun nieuwe functie actief zijn en worden bijgestaan door de bovengenoemde directieleden, die al lang werkzaam zijn binnen de Van Wanrooij organisatie.

Wat verandert er voor onze relaties?
We streven ernaar deze overgang van directie voor de organisatie en voor onze relaties zo soepel mogelijk te laten verlopen. Vindt er in projecten een wijziging plaats in de directievoering, dan worden betrokkenen hier rechtstreeks over geïnformeerd. Voor de reguliere gang van zaken wijzigt er niets. Relaties mogen erop vertrouwen dat Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling, onder de Heijmans organisatie, nu en in de toekomst hard aan de slag blijft om de projecten te laten slagen.

Woord van dank
John, Clemie en Joris van Wanrooij kijken met trots terug op de jaren dat ze Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling hebben mogen leiden en uitbouwen tot het bedrijf dat het nu is: “Er staat een solide bedrijf waar dagelijks door een gemotiveerd team gewerkt wordt om met elkaar het beste resultaat te realiseren. Onze herinneringen aan de afgelopen jaren zijn talrijk, maar het ‘samen doen’ voert de boventoon. Intern alles ‘samen doen’, maar juist ook met externe partijen ‘samen doen’: van opdrachtgevers tot onderaannemers, van partners tot leveranciers en van adviseur tot architect. Zonder de samenwerking met onze relaties hadden we niet de resultaten kunnen halen die we behaald hebben. Naast de zakelijke relatie hebben we ook persoonlijk mooie herinneringen aan de vele contacten met onze relaties, samenwerken blijft bovenal mensenwerk. We willen u langs deze weg dan ook hartelijk bedanken voor de jaren van prettige samenwerking.”

Ook interessant

Project
12 juli 2024
Anterieure overeenkomst Hiddinks weide in Hengelo
Project
10 juli 2024
Intentieovereenkomst Entree Zuid in Odijk
Project
2 juli 2024
Feestelijke handeling Zuiderveld-West Nijmegen