Financiële scan

Als je een huis koopt of verkoopt dan wil je - voordat je een handtekening zet - graag zoveel mogelijk zekerheid. Dat geldt voor jou als koper, maar ook voor ons als verkoper. Daarom vragen we je om bij je definitieve inschrijving een financiële scan te uploaden. Dit is uiteraard niet verplicht, maar omdat jij ons meer zekerheid geeft, geven wij jou een streepje voor op andere inschrijvers zonder financiële scan bij de toewijzing van woningen.

Een financiële scan laat je uitvoeren door je hypotheekadviseur of hypotheekverstrekker. Hij of zij bepaalt op basis van jouw financiële gegevens of de aankoop van één van nieuwbouwwoning(en) waarvoor je je inschrijft financieel haalbaar is. Je adviseur bevestigt dit schriftelijk in een brief. Deze brief kun je uploaden bij je online inschrijving voor het project.

Een financiële scan is natuurlijk geen officieel akkoord van de bank, maar het geeft je wel een goede indicatie of de aankoop van een nieuwbouwwoning in dit project voor jou haalbaar is.

Wat staat er in de bevestigingsbrief van de financiële scan?
In de brief bevestigt je financieel adviseur dat op basis van je financiële gegevens de aankoop van één van de woningen waarvoor je je inschrijft financieel haalbaar zou moeten zijn. De brief bevat minimaal:

 • Jouw naam, adres en woonplaats en die van je partner;
 • De naam van het project;
 • Logo en adresgegevens van je bank of hypotheekadviseur (briefpapier);
 • De maximaal te financieren koopsom (v.o.n.);
 • Datum waarop het document is opgesteld;
 • Naam en contactgegevens van je financieel adviseur;
 • Handtekening van je financieel adviseur.

Belangrijk:

 • Je kunt de financiële scan uploaden bij de definitieve inschrijving, en tot het moment dat de inschrijftermijn van de definitieve inschrijving sluit. 
 • We hebben uitsluitend 1 A4 nodig met de bevestiging van de financiële scan. Het is niet nodig (en i.v.m. de privacywet niet wenselijk) om deze te onderbouwen met jouw financiële gegevens;
 • Een uitdraai van een berekening van een online hypotheekcalculator is niet voldoende;
 • De financiële scan mag niet ouder zijn dan vier weken.
   

Download hieronder een voorbeeld van een financiële scan. 
Voorbeelddocument financiële scan

Waarom een financiële scan?

 1. Voorrang op toewijzing
  Het toevoegen van een financiële scan is niet verplicht, maar we raden het je zeker aan om te doen. We geven je voorrang op kandidaten die geen financiële scan hebben toegevoegd. Met een financiële scan vergroot je dus de kansen op een nieuwbouwwoning. Als er meer kandidaten met een financiële scan een eerste voorkeur hebben voor een bepaald bouwnummer dan zullen we een loting toepassen of de woning toewijzen aan de beste kandidaat.
   
 2. Voorkom teleurstelling
  Met een financiële scan willen we voorkomen dat je je onvoorbereid inschrijft voor woningen die voor jou financieel niet haalbaar of niet verantwoord zijn. We zien helaas nog (te) vaak dat we woningen toewijzen aan kandidaten waarvoor de aankoop financieel niet haalbaar is. Die teleurstelling willen we je besparen.
   
 3. Meer zekerheid
  Daarnaast hebben we nog een ander gedeeld belang. Meestal is het zo dat de snelheid van de verkoop medebepalend is voor de start van de bouw. Des te sneller we het project verkopen, des te groter de kans dat we ook sneller kunnen starten met de bouw. Vandaar dat we onze woningen het liefst toewijzen aan kandidaten waarbij de kans groot is dat ze de woning ook kunnen betalen.

Wat kost een financiële scan?
Over het algemeen is een eerste gesprek bij een hypotheekadviseur vrijblijvend en kosteloos. Het opmaken van een document ten behoeve van de financiële scan kan kosten met zich meebrengen, maar zal in de meeste gevallen gratis zijn, is onze ervaring. Vraag vóóraf aan je financieel adviseur of er kosten in rekening worden gebracht, dan kom je achteraf niet voor verrassingen te staan.

Waar dien je verder financieel rekening mee te houden?
Bij het kopen van een nieuwbouwwoning komt verder het nodige kijken. Waar dien je nu eigenlijk financieel rekening mee te houden? Hieronder een aantal termen waar je wellicht niet eerder mee te maken hebt gehad. Het is om die reden raadzaam om je vooraf goed te laten adviseren door een hypotheekadviseur die dit nader kan uitleggen.

 • Opschortende voorwaarden; dit zijn voorwaarden waaraan het project moet voldoen voordat het daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
 • Grondrente; bij het passeren bij de notaris ben je de grondkosten verschuldigd en word je eigenaar van de woning. Voor die tijd heeft de projectontwikkelaar de grond gekocht voordat hij deze aan je doorverkoopt en schiet hij deze kosten eigenlijk dus voor. Vanaf de vastgestelde datum die in de overeenkomst is opgenomen tot het moment van passeren bij de notaris kan er daarom eventuele grondrente in rekening worden gebracht. 
 • Renteverlies tijdens de bouw; de aanneemsom wordt in diverse termijnen betaald. Dit deel van de hypotheek staat gereserveerd in het bouwdepot. Over dit depot ontvang je rente. Het gereserveerde bedrag wordt kleiner naarmate de bouw vordert, waardoor je minder rente ontvangt.
 • Het gekozen meerwerk; houd rekening met de extra kosten voor de opties en uitbreidingen die je eventueel voor ogen hebt.
 • Financieringskosten; dit zijn alle kosten die je maakt voor het afsluiten van jouw hypotheek. Hieronder vallen taxatiekosten, advieskosten, notariskosten en NHG-kosten. Deze kosten zijn in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar.