Service

Ophogen en voorbelasten nieuwbouwlocatie ‘Achter de Schans’

donderdag 24 juni 2021

De komende jaren wordt langs de Lange Wiep in Werkendam een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Om de ondergrond geschikt te maken voor dit project wordt het terrein vanaf week 25 opgehoogd en ‘voorbelast’.

Met het voorbelasten klinkt de ondergrond versneld in, zodat een stabiele ondergrond ontstaat waar gebouwd kan worden. Aannemer Martens en van Oord voert deze voorbereidende werkzaamheden uit. Tot oktober wordt hiervoor zo’n 100.000 m3 grond en zand aangevoerd en worden er drainages aangelegd. Het transport van en naar deze nieuwbouwlocatie gaat via de Dijkgraaf den Dekkerweg en de Borgharenweg.

Start bouw
Als medio volgend jaar de ondergrond voldoende is ingeklonken worden bouwstraten, riolering en kabels en leidingen aangelegd. De bouw van de eerste woningen start naar verwachting in het laatste kwartaal van 2022.

Binnenkort komt er meer informatie beschikbaar over het stedenbouwkundige plan en de woningen die binnen dit project gebouwd gaan worden. Bekijk ook de gebiedswebsite van dit project: www.achterdeschans.nl.

Achter de Schans
< Terug naar project
Acher de Schans.jpg
Stijlelement W voor op website.jpg
je contactpersoon bij Van WanrooijKantoor Geffen