Service

Bestemmingsplan Oss WalKwartier

woensdag 30 september 2020

Samen met de gemeente Oss hebben we de afgelopen periode gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het centrumplan WalKwartier in Oss. Het bestemmingsplan is inmiddels gereed en ligt met ingang van 1 oktober 2020 ter inzage.

Waar gaat het bestemmingsplan ‘WalKwartier – Oss- 2021’ over?
Het ontwerpbestemmingsplan ‘WalKwartier – Oss – 2021’ gaat over de locatie van de voormalige V&D, de aangrenzende winkelstrip en het parkeerterrein De Wal. Het plangebied wordt begrensd door de Molenstraat, de Carmelietenstraat, de Walstraat en het Walplein. Het ontwerpbestemmingsplan maakt een samenhangende transformatie van dit gebied mogelijk. Binnen het gebied komt ruimte voor onder meer winkels, horeca, en woningbouw. Ook komt er ruimte voor een cultuurhuis waar in ieder geval de bibliotheek en het stadsarchief gevestigd worden.

Het bestemmingsplan bekijken?
Van donderdag 1 oktober 2020 tot en met woensdag 11 november 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan (incl. toelichting en bijlagen) ter inzage.
Je kunt deze stukken bekijken:

  •  op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
  • (op papier en digitaal) bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss; de balie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, op donderdag tot 20.00 uur.

Planning?
De gemeenteraad stelt naar verwachting begin eerste kwartaal van 2021 het definitieve bestemmingsplan vast. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden zullen we starten met de verkoop van de appartementen (naar verwachting begin 2e kwartaal van 2021).

Samen met de architect hebben we de afgelopen periode hard gewerkt aan het opstellen van een definitief ontwerp (DO). Het DO is nagenoeg gereed. Het ontwerp is nader uitgewerkt en de exacte afmeting, maatvoering, constructie, installaties, indeling, detaillering en materialisering van het gehele complex is vastgelegd.

Het DO vormt dan ook een belangrijke basis voor de verdere uitwerking naar verkoopdocumenten. Die uitwerkingsfase naar verkoopdocumenten gaan we nu starten. Start verkoop is voorzien begin 2e kwartaal 2021 en is weer een stapje dichterbij gekomen.

WalKwartier
< Terug naar project
971-walkwartier-exterieur-ZW.jpg
Van der Krabben, Heidi Oosterveen (2019).jpg
Heidi OosterveenVan der Krabben makelaardij bv