Nieuwbouw
1 oktober 2022

Nieuwbouw vs. bestaand

Energielasten

Met de huidige gas- en stroomprijzen is energiezuinigheid actueler dan ooit. Wist je dat bijna 80% van de woningvoorraad in Nederland gebouwd is voor 1992? De energielasten van die (vaak minder goed geïsoleerde) woningen kunnen met de actuele energieprijzen flink oplopen. Wil je meer wooncomfort, met lagere energielasten en toekomstbestendig wonen?

Dat kan met een gasloze en energiezuinige nieuwbouwwoning. Onze nieuwbouwwoningen en -appartementen beschikken veelal standaard over een A+++ energielabel! Dat wil zeggen dat de woningen zeer energiezuinig en met behulp van voldoende zonnepanelen zelfs volledig energieneutraal kunnen zijn. Check in de technische omschrijving van jouw woning of appartement het definitieve energielabel. Dit kan afwijken van het standaard A+++ energielabel.

Zeer energiezuinige woning met warmtepomp
Vrijwel al onze nieuwbouwwoningen en -appartementen worden uitgevoerd met een warmtepomp. Bekijk in de technische omschrijving welke installatie voor jouw woning van toepassing is. Een groot voordeel van een warmtepomp, naast het lage energieverbruik, is dat je er in de zomer ook je huis mee kunt koelen. Verder beschikken de woningen over vloerverwarming, driedubbelglas en balansventilatie met warmteterugwinning. Met deze manier van ventileren wordt er ’s winters, als het buiten koud is, voorverwarmde buitenlucht de woning in geleid en in de zomer wordt de warmte juist buiten gehouden. Daardoor heb je geen tocht meer in huis.

Energieneutraal
Het merendeel van onze energiezuinige woningen zijn door middel van voldoende extra zonnepanelen te upgraden naar een energieneutrale woning. In sommige projecten worden de woningen zelfs standaard energieneutraal aangeboden. Een energieneutrale woning komt veelal in aanmerking voor een  A++++ energielabel, waarmee je bij veel financiers ook een gunstigere hypotheek kan krijgen. .Check in de technische omschrijving het definitieve energielabel van jouw woning en de extra mogelijkheden van een upgrade. Voor meer informatie hierover kun je ook contact opnemen met de projectmakelaars.

Energiekosten en prijsplafonds overheid
Met de door de rijksoverheid aangekondigde en ingevoerde prijsplafonds worden extreme prijsstijgingen voor energie (tijdelijk) deels gecompenseerd. Met name voor huishoudens met een relatief laag energieverbruik beperkt dit de maandlasten. De overheidscompensatie geldt voor zowel gasloze nieuwbouwwoningen- alsook voor de bestaande woningen op gas. Onze nieuwbouwwoningen zijn met deze regeling nog steeds circa 30% tot 40% voordeliger dan bestaande woningen op gas! Bovendien ben je met een nieuwbouwwoning ook na afloop van deze compensatieregeling verzekerd van lagere maandlasten voor energie. Door te kiezen voor (extra) zonnepanelen kan je de maandlasten verder verlagen. Een energieneutrale nieuwbouwwoning scheelt zowel met als zonder overheidssubsidie tot ruim 70% per maand op je energiekosten!

Toelichting energieneutraal onderaan dit artikel

BENG 2 (primair fossiel energiegebruik) in kWh/m² per jaar

Toelichting Energieneutraal
Een energieneutrale woning is een woning die (zelf) voldoende duurzame energie opwekt om zelfvoorzienend te zijn als het gaat om de zogenoemde “gebouwgebonden energie”. Deze gebouwgebonden energie bestaat uit de benodigde energie voor het verwarmen en koelen van de woning, het bereiden van het warm (tap)water en de ventilatie.

Alle overige energie voor bijvoorbeeld verlichting, elektrische koken, de wasmachine en diepvries vallen niet onder de noemer “gebouwgebonden energie”. Dit deel wordt huishoudelijk verbruik genoemd.

Bij energieneutrale woningen is voor het bepalen van de benodigde hoeveelheid duurzame energie (meestal door middel van zonnepanelen), geen rekening gehouden met het huishoudelijk verbruik. Bij veel projecten is het mogelijk het aandeel duurzame energie verder te verhogen door te kiezen voor extra zonnepanelen.

Bij het opstellen van berekeningen van een energieneutrale woning wordt uitgegaan van de basiswoning, zonder ruwbouw opties en zonder belemmeringen/-beperkingen van opties van eventuele naastgelegen woning(en). Deze berekeningen worden gebaseerd op genormeerde uitgangspunten als het gaat om bijvoorbeeld gezinssamenstelling, gebruikersgedrag en ook de klimatologische omstandigheden. De praktijk kan dan ook afwijken van hetgeen dat aan de hand van de gerenormeerde uitgangspunten is berekend.

De regelgeving, zoals deze ten tijde van het opzetten van voorgenoemde berekening van toepassing is, is bepalend. Toekomstige wijzigingen binnen de regelgeving, die de berekening nadelig kunnen beïnvloeden, vallen buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van de ondernemer.

De mogelijkheid om opgewekte elektriciteit terug te leveren aan het net (= salderen) en het tarief dat je daarvoor terug ontvangt, is afhankelijk van wetgeving, beschikbare capaciteit van het netwerk en medewerking van de netbeheerder. Dit valt eveneens buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van de ondernemer.