Gebiedsnieuws
11 mei 2022

Samen op avontuur

Kindcentrum Rijnvliet

Een plek waar kinderen spelen, leren en ontdekken

In mei 2021 zijn we met onderwijs en opvang samen verhuisd naar het nieuwe gebouw. En wat voor een gebouw! Het staat pal naast het voedselbos, in het hart van Rijnvliet. Ga je mee op ontdekkingstocht?

AVONTUUR
We werken in de middagen met ‘project based learning’, elk jaar komen 4 grote projecten aan bod. Tijdens de projecten formuleren  leerlingen hun eigen verwonderingsvraag, vervolgens gaan ze zelf op onderzoek uit om antwoord op deze vraag de vinden. Hier gaan ze mee aan de slag en werken ze uit tot een eindpresentatie, zodat andere groepen en hun ouders hier ook van kunnen leren en meegenieten.
Zo willen we kinderen de handvatten geven om zelf kennis te vergaren en vorm te geven.

ONBEGRENSD
Om leerlingen onbegrensd te laten leren is het ook belangrijk dat ze op hun eigen niveau bediend worden en dat ze kunnen leren op hun manier. Ze kunnen dan in een andere groep instructie krijgen voor een bepaald vak of juist extra ondersteuning krijgen. In hun stamgroep hebben ze wel allemaal een zitplek, maar niet allemaal een werkplek. Op de leerpleinen hebben we stilteplekken, statafels, samenwerkplekken en fijne leeshoeken met zitzakken waar kinderen elkaar ontmoeten. Bij de onderbouw vind je uitdagende hoeken voor groep 1 t/m 3 hier kunnen ze samen spelen en leren. 

BEWEGING
De gymzaal is uitgerust met een interactieve wand en de 2 speellokalen worden volop gebruikt door onze peuters en kleuters en ook tijdens BSO-tijd. De groepen 3 t/m 8 krijgen gym van een gymleerkracht. De gymzaal wordt inmiddels ook verhuurd aan verschillende sportverenigingen. Er wordt hard gewerkt aan de oplevering van het Boomkronenpad aan de brug en aan de andere kant wordt dit voorjaar onze glijbaan gerealiseerd. Zo kunnen de kinderen niet alleen op het plein, maar ook in het voedselbos gaan spelen.

ONTWIKKELING
In het muziekatelier krijgen alle groepen muziekles en in het crea-atelier worden diverse workshops verzorgd. Met onderwijs en vrije tijd investeren we in onze gezamenlijke pedagogische visie. Dit doen we tijdens studiedagen ‘Vreedzame School’ waar team onderwijs en BSO bij betrokken zijn. We werken samen met de bibliotheek Utrecht aan het opzetten van een bibliotheek in het kindcentrum onder het motto ‘Heel Rijnvliet Leest’. Hiermee willen we de leesmotivatie van alle kinderen vergroten.

GROEIEN
Momenteel hebben we 4 groepen KDV, waarvan 2 babygroepen en 2 peutergroepen. Er zijn nu 2 groepen BSO en 7 groepen onderwijs. Uiteindelijk hebben we plek voor 16 groepen onderwijs, dus we kunnen nog wel even doorgroeien. We zijn een mooi team aan het opbouwen van pedagogisch medewerkers, leerkrachten en onderwijsassistenten, dat met plezier op Rijnvliet werkt.

Ingvild Krikke-Besselink
Directeur Kindcentrum Rijnvliet