Architect aan het woord

Architect licht het stedenbouwkundig plan toe

Om te voldoen aan de toenemende vraag naar woningen is door de gemeente aan de zuidoost kant van Geffen een gebied aangewezen als uitbreidingslocatie voor het realiseren van woningen. Dit gebied, gelegen aan de rand van Geffen,  wordt aan de zuid- en oostzijde begrenst door de Veldstraat en de Heesterseweg. Aan de noordzijde vormt het bestaande groengebied met het Ivo van Dintherpad de ruimtelijke begrenzing van de nieuwe woonwijk.

In lijn met de door buro SRO opgestelde gebiedsvisie is een stedenbouwkundig plan uitgewerkt, met daarin ruimte voor een divers aanbod van verschillende soorten woningen, aansluitend bij de woningbehoefte in Geffen.  Daarbij is speciaal aandacht uitgegaan naar de landschappelijke inpassing en het creĆ«ren van een woonomgeving met voldoende groen, die aansluit bij de dorpse sfeer van Geffen.

Het woongebied dat straks gerealiseerd gaat worden wordt opgedeeld in 3 verschillende woonbuurten die van elkaar gescheiden worden door een steeds breder wordende groene openbare ruimte. Dit zijn  de groene longen van de nieuw te bouwen woonwijk en zorgen voor een groene woonbeleving en zijn tevens een belangrijke verbinding van de wijk met het aangrenzende buitengebied.

Deze groene gebieden worden straks zorgvuldig ingericht met natuurlijke paden, open grasvelden met bosschages, waterpartijen en speelvoorzieningen. Vanuit deze parkachtige ruimten heeft men een weids uitzicht over het buitengebied. Deze groengebieden zijn grotendeels vrij van autoverkeer en worden slechts door fiets- en wandelpaden doorsneden.

Niet alleen zorgen de centrale groene zones voor een prettige woonomgeving, ze zorgen er ook voor dat het woongebied wordt opgedeeld in drie kleinere woonbuurten, passend bij de dorpse schaal en het karakter van Geffen. De ontsluiting van de drie woonbuurten zullen separaat plaatsvinden vanaf de Veldstraat en Heesterseweg. Hierdoor zal de bestaande naastliggende woonwijk niet extra belast worden met autoverkeer.

De woonstraten van de aangrenzende nieuwe woonbuurten sluiten  haaks aan op deze groene ruimten. Aan de voorzijde van elke woning is een zichtlijn naar deze groene ruimte of een zichtlijn richting het buitengebied.  Hierdoor ervaart men overal vanuit het hart van elke woonbuurt het groene karakter van de wijk of de ligging van de wijk aan de rand van het buitengebied. Dit is steeds een belangrijk uitgangspunt geweest bij het ontwerp van de wijk.

De woningen zullen, naast enkele accenten in de vorm van een appartementengebouw, overwegend bestaan uit 1 en 2 bouwlagen met een kap. Geen grootschalige woongebouwen, maar een bebouwing met een dorpse schaal. Parkeren zal deels plaatsvinden aan de achterzijde van de woningen in parkeerkoffers, deels op de opritten naast de woningen en deels in de straten. De woonstraten die haaks staan op de groene longen van het plangebied worden ook voorzien van een herkenbare groenstructuur in de vorm van een brede groene berm aangeplant met bomen. Hierdoor wordt het groene karakter van de wijk versterkt.

Het groene karakter van de wijk en de relatie met het buitengebied zullen ook tot uiting komen in de architectuur en uitstraling van de woningen. Daarbij zal straks nadrukkelijk aansluiting worden gezocht bij het dorpse karakter van Geffen.

Benieuwd naar het project? Ga naar www.het-veld-geffen.nl.