Login kopers

Gasloos met warmtepomp

woensdag 19 december 2018

Je leest er veel over in het nieuws; sinds 1 juli is de eis van de overheid dat nieuw te bouwen woningen niet meer op het gasnet worden aangesloten. Wat houdt het in en wat betekent dit voor de woningen in dit nieuwbouwproject?

Gasloos
De meeste woningen in Nederland maken gebruik van een aardgasgestookte CV-ketel voor verwarming en warm water. Om het klimaat te sparen (gas zorgt voor CO2 uitstoot) en vanwege het terugschroeven van de gaswinning in Groningen, heeft de overheid besloten gasloze woningen te gaan stimuleren. Nieuwbouwwoningen waarvan de bouwaanvraag na 1 juli 2018 wordt ingediend, moeten gasloos worden.

Ook in dit nieuwbouwproject worden de woningen niet meer aangesloten op het gasnet.

Warmtepomp
Ooit was het normaal om je huis met kolen te verwarmen. Daarna werd gas het nieuwe normaal, met een grote stap vooruit in comfort en veiligheid. Inmiddels is het tijd om de volgende stap te zetten: nog meer comfort, nog meer veiligheid en beter voor het milieu: de warmtepomp.
Een warmtepomp wint warmte uit de bodem, het grondwater of de lucht en zet dit met een warmtewisselaar om in bruikbare energie/warmte. Het is vergelijkbaar met een koelkast, waar warmte (via een natuurkundige proces van verdampen en condenseren) aan de lucht wordt onttrokken en wordt afgevoerd. Een warmtepomp draait op stroom. Het elektraverbruik neemt dus wel toe, maar het gasverbruik neemt volledig af. En de benodigde stroom kun je duurzaam opwekken door bijvoorbeeld de toepassing van (eventueel extra) zonnepanelen, groene stroom, enzovoort.

 

Verwarmen en koelen
In dit nieuwbouwproject wordt een zogenaamde individuele warmtepomp met bodemlus toegepast in de woningen. In de (voor)tuin wordt een bron geboord tot grote diepte waardoor warmte kan worden onttrokken aan het grondwater. Een groot voordeel van deze warmtepomp is dat je in de zomer zonder meerkosten er ook je huis mee kunt koelen!

Vloerverwarming
Voor een warmtepomp is lagetemperatuurverwarming nodig, zoals vloerverwarming. Bij verwarming door radiatoren moet het water heel warm worden aangevoerd (vanaf 70 graden), maar bij vloerverwarming is dat slechts 35 graden. Als er water van 18 graden wordt aangevoerd, zorgt de vloerverwarming zelfs voor koeling van het huis. Per verdieping is de temperatuur apart te regelen. Vloerverwarming is dus heel energiezuinig en biedt daarnaast extra comfort.

Balansventilatie
Door de toepassing van vloerverwarming in de hele woning is een andere manier van ventileren nodig. In plaats van koude buitenlucht dat via roosters in gevelkozijnen rechtstreeks de woning binnenkomt, wordt met balansventilatie via het plafond voorverwarmde buitenlucht de woning in geleid. Geen tocht meer in huis, dat geeft nog meer wooncomfort!

Klaar voor de toekomst
De aanleg van een warmtepompinstallatie met vloerverwarming en balansventilatie vraagt om een forse extra investering. De energielasten blijven ongeveer gelijk, omdat je in plaats van gas meer elektriciteit gaat verbruiken. Maar dan heb je wel een heel comfortabel en duurzaam huis dat helemaal op de toekomst is voorbereid!

Oranje Nassau
< Terug naar project
ORNAS_20181122_Cam03_LR.jpg
Evers Makelaardij - MArgot de Koning.JPG
Margot de KoningEvers Makelaardij