Login kopers

De Raadskamer Sint-Michielsgestel Fase 1

27 woningen van € 325.000 tot € 450.000

Schrijf je in voor een appartement in Sint-Michielsgestel de Raadskamer

Wat leuk dat je interesse hebt in een appartement in nieuwbouwproject De Raadskamer. Je kunt je hier inschrijven voor één of meerdere bouwnummers in project De Raadskamer. De inschrijving voor deze fase gebeurt digitaal. Je kunt je inschrijven tot uiterlijk woensdag 21 augustus, 12.00 uur.

LET OP: Dit inschrijfformulier kan je maar één keer indienen en het kan daarna niet gewijzigd worden. Vul het dus zorgvuldig in. Je hebt de tijd tot de bovenstaande sluitingsdatum. Daarna worden alle inschrijvingen tegelijkertijd behandeld. 


Inschrijven in 5 eenvoudige stappen

Met dit online inschrijfformulier kun je jouw belangstelling voor één of meerdere bouwnummers aangeven. Het inschrijfformulier bestaat uit de volgende stappen:

 • Stap 1 Personalia
 • Stap 2 Woningselectie
 • Stap 3 Volgorde woningvoorkeur
 • Stap 4 Huidige situatie
 • Stap 5 Bevestiging

Hoe werkt het inschrijven op een woning?

Hartelijk dank voor je interesse in dit project. Voor de verkoop van de nieuwbouw appartementen werken we met een digitale inschrijfprocedure. De inschrijvingstermijn start op 18 juli 2019 en eindigt op 21 augustus 2019. Om in aanmerking te komen voor een appartement zul je je inschrijving vóór deze datum compleet moeten maken.

Alle ingeschrevenen ontvangen na 21 augustus bericht. Alle kandidaten aan wie een appartement is toegewezen worden door de makelaar gebeld met het goede nieuws. Er wordt dan direct een afspraak met je ingepland voor een informatief gesprek met één van de makelaars. De toewijzing van de appartementen aan de geïnteresseerden is voorbehouden aan de ontwikkelaar. Waar mogelijk wordt maximaal rekening gehouden met je eerste keuze. Indien meerdere kandidaten met een eerste voorkeur op een bepaald bouwnummer hebben ingeschreven, wordt middels loting toegewezen aan de meest concrete kandidaat. Iemand beschouwen wij als een concrete kandidaat als uit de inschrijvingsgegevens blijkt dat de aankoop ook daadwerkelijk mogelijk is (dit kan blijken uit je inkomens- en/of vermogensgegevens en/of een event. financiële toets door een bank- of hypotheekadviseur).

Bouwnummer toegewezen
De kandidaten die een bouwnummer toegewezen hebben gekregen, worden door de makelaar gebeld met de uitkomst van de toewijzing. Deze kandidaten ontvangen een bevestiging van de reservering op het toegewezen bouwnummer en worden uitgenodigd voor een verkoopgesprek. Je ontvangt tijdens dit gesprek de verkoopstukken inclusief kopersoptielijsten. Daarbij wordt ook de periode aangegeven waarbinnen de aankoopbeslissing genomen moet worden.

Geen bouwnummer toegewezen
Als je geen bouwnummer krijgt toegewezen word je hiervan per e-mail op de hoogte gebracht en op de reservelijst geplaatst. Als kandidaten eventueel afzien van één van de door jouw opgegeven bouwnummers, dan worden kandidaten op de reservelijst benaderd voor een verkoopgesprek. 

Kandidaten die zich bij de makelaar melden na de sluitingsdatum van de inschrijfperiode worden behandeld op datum van binnenkomst en vallen buiten de eerste toewijzing.

Alle ingeschrevenen ontvangen na 21 augustus bericht van de makelaar. Alle kandidaten aan wie een appartement is toegewezen worden door de makelaar gebeld met het goede nieuws. Er wordt dan direct met jou en eventuele partner een afspraak ingepland voor een informatief gesprek met de makelaar. Heb je geen bouwnummer toegewezen gekregen, dan ontvang je een e-mail. 

 • Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 21 augustus, 12.00 uur. Inschrijvingen die na deze datum worden ingezonden, worden niet meegenomen tijdens de toewijzingsprocedure.
 • Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
 • Het inschrijven op een appartement is vrijblijvend en kosteloos. Het verplicht je niet tot koop van een nieuwbouw appartement.
 • Jij en je partner mogen slechts één inschrijving insturen. Dubbele inschrijvingen worden verwijderd en uitgesloten van toewijzing. Een aanpassing in een ingediende inschrijving is niet mogelijk. Neem hiervoor contact op met de makelaar.
 • De toewijzing en eventuele aankoop kan alleen gebeuren aan de personen die op de inschrijving vermeld staan.
 • Wanneer een inschrijving is ontvangen door de makelaars, is er geen mogelijkheid meer om deze te wijzigen.
 • Incomplete formulieren worden niet in behandeling genomen en worden uitgesloten van de toewijzing.
 • Toewijzing van de appartementen vindt plaats op basis van de door jou opgegeven bouwnummer(s). Wij gaan ervan uit dat je voor de niet door jou ingevulde bouwnummers geen belangstelling hebt.

Tijdens de voorverkoop werken we met een indicatieve koopsom. Deze is nog niet definitief, omdat de verkoopstukken nog niet 100% gereed zijn. Je kunt je inschrijven tot 21 augustus, 12.00 uur. Middels een notariële loting worden de bouwnummers toegewezen.

Na de vakantieperiode worden de verkoopstukken afgerond en de prijzen definitief vastgesteld. Op dat moment dien je je definitieve keuze te maken voor de aankoop van een appartement.