Login kopers

Nieuwbouw

Algemene informatie over nieuwbouwwoningen

In het Bouwbesluit van de Rijksoverheid zijn regels vastgelegd over o.a. gezondheid, energiezuinigheid en de milieubelasting van nieuw te bouwen woningen. Nieuwbouwwoningen moeten altijd voldoen aan dit Bouwbesluit. Op dit moment geldt onder andere als eis dat nieuwbouwwoningen een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van maximaal 0,4 hebben. Een EPC-waarde van 0,4 betekent dat de woning nog maar 40% van de energie verbruikt die een vergelijkbare woning rond 1990 verbruikte. In sommige projecten passen wij zelfs een EPC van 0 toe: de woning levert net zoveel energie op als dat het verbruikt (exclusief energie voor huishoudelijk gebruik).

Nieuwbouwwoningen zijn erg goed geïsoleerd (ook de garage), beschikken over vloerverwarming op de begane grond en hebben veelal meerdere zonnepanelen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van duurzame bouwmaterialen zoals hardhouten kozijnen, gebakken gevelstenen en keramische dakpannen. Kijk in de Technische Omschrijving van je woning voor alle specificaties. Naast dat een nieuwbouwwoning heel milieuvriendelijk is, bespaar je dus flink op je maandelijkse energielasten.

Voor specifieke vragen (gasaansluiting, warmtepomp, vloerverwarming) over de woningen in dit project kun je terecht bij de projectmakelaar. 

Als je een bestaand huis koopt, kom je als nieuwe bewoner in een al bestaande buurt te wonen waar velen elkaar al kennen. In een nieuwbouwwijk zitten alle kopers in hetzelfde schuitje; dat schept direct een band! Samen de bouw volgen, verheugen op de oplevering, tips uitwisselen, tegelijkertijd klussen, een straat-BBQ als iedereen is verhuisd. Het gezellige buurtgevoel ontstaat vaak al voordat je bent verhuisd.

Ook zitten je buren vaak in dezelfde levensfase; bijvoorbeeld jonge starters of gezinnen met kinderen. Je hebt dus veel gemeen met je nieuwe buren. Ondanks dat misschien de bomen (nog) niet heel groot zijn in een nieuwbouwwijk, vind je er wel een gezellig buurtgevoel. Een extra voordeel naast uiteraard alle pluspunten van een gloednieuw huis helemaal naar jouw wens.

We beseffen goed dat een nieuwbouwhuis kopen “van papier” niet eenvoudig is. Daarom hebben we een 3D app laten ontwikkelen voor veel van onze woningtypen. Met de 3D app kun je op je smartphone of tablet door de woning van je keuze navigeren. Zo krijg je een indruk van de ruimte en indeling van het huis nog voordat het is gebouwd. Ook uitbreidingsmogelijkheden (bijv. een aanbouw of een dakkapel) en indelingsvarianten kunnen in beeld worden gebracht.

Naast de 3D app hebben we ook enkele 3D tours gemaakt bij kopers thuis in vergelijkbare, al bewoonde woningen. In grotere nieuwbouwprojecten is het soms mogelijk om een kijkje te nemen in al gerealiseerde vergelijkbare woningen uit een eerdere fase. Dit is niet in elk project mogelijk, dus informeer hiernaar bij de makelaar!

Project

Informatie over het nieuwbouwproject Coudewater Rosmalen

Met de verkoop van de woningen op de twee Erven, die net naast het plan aan de Peter de Gorterstraat en aan de nieuwe golfbaan liggen, verwachten we in het najaar van 2020 te starten. Het betreft 18 woningen die stedenbouwkundig gevormd zijn als een soort boerenerf. Dat wil zeggen dat er vrijstaande woningen komen (de boerderij) met daaromheen twee-onder-een-kap woningen in een ruime setting. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Voor het grote plan op het landgoed streven we ernaar om de verkoop voor de in totaal 400 woningen aan het  begin 2021 te kunnen starten. Voor dit plan hebben we in 2019 een buurtparticipatietraject doorlopen. We kunnen dus aan de slag! In de eerste helft van 2020 zal de bestemmingsplanprocedure worden opgestart.

 

De woningen zijn nog in voorbereiding, maar de onderstaande woningtypen zijn gepland:
- Vrijstaande woningen
- Tweekappers
- Grote en kleine rijwoningen
- (Semi)bungalows
- Zogenaamde parkwoningen: appartementen en woningen met verdiepingen gecombineerd
- Mogelijk komen er ook woningen in bestaande gebouwen.

Ongeveer 25% van de woningen worden uitgevoerd als sociale huurwoningen.

De definitieve verkoopprijzen worden kort voor start verkoop per bouwnummer vastgesteld. De prijzen vind je vanaf dat moment op deze projectwebsite en op de prijslijst die vanaf start verkoop beschikbaar is bij de makelaars.

Bij sommige projecten worden enkele weken voor start verkoop indicatieve verkoopprijzen per woningtype gecommuniceerd om je alvast een idee te geven. Zo kun je je voorbereiden op wat binnen jouw budget mogelijk is. LET OP: De indicatieve prijzen zijn NIET definitief en kunnen dus nog wijzigen (hoger of lager worden).

Vanaf de datum van de start verkoop is het mogelijk om je (online) in te schrijven voor het bouwnummer van je voorkeur. Vanaf start verkoop begint de inschrijfperiode (meestal 1 tot 2 weken). Na afloop van de inschrijfperiode worden alle inschrijvingen verzameld en worden door de makelaar en ontwikkelaar de bouwnummers toegewezen aan of verloot onder de (financieel) meest geschikte kandidaat/kandidaten.

Als een bouwnummer aan je is toegewezen, neemt de makelaar contact met je op om een eerste verkoopgesprek in te plannen. Is geen bouwnummer aan je toegewezen, dan kom je op de reservelijst voor jouw voorkeursbouwnummers. Komt er een bouwnummer vrij, dan wordt deze weer toegewezen aan de meest geschikte kandidaat op de reservelijst. Tijdens het eerste gesprek met de makelaar kun je een optie nemen op het huis. Je ontvangt dan een kopersmap met alle informatie over de woning en de mogelijke opties en je krijgt een week bedenktijd om te beslissen of je tot koop overgaat.

Voordat we starten met de bouw je woning, moet binnen een bepaalde periode (doorgaans 6 tot 9 maanden) aan alle opschortende voorwaarden zijn voldaan. In de koop- en aannemingsoverkomst zijn deze opschortende voorwaarden vermeld. Zo moet onder andere meer dan 70% van de koopwoningen zijn verkocht en moet de omgevingsvergunning (voorheen: bouwvergunning) onherroepelijk zijn.

Zodra aan alle opschortende voorwaarden is voldaan, ontvang je de zogenaamde ‘Hoera-brief’. Je kunt dan naar de notaris om de grond te laten transporteren. De bouw start binnen 3 tot 5 maanden na het verzenden van de Hoera-brief. In die periode wordt de bouw voorbereid.

Houd er rekening mee dat vanaf de verkoop van de eerste woningen in het project/fase het circa een jaar kan duren voordat de bouw van een project kan starten. De bouw van je woning neemt ook ongeveer een jaar in beslag. Gedurende de bouw houdt de kopersbegeleider je op de hoogte van de stand van de bouw en opleveringsprognose.

Gemiddeld genomen duurt de bouw van nieuwbouwwoningen ongeveer een jaar. In de aannemingsovereenkomst is opgenomen hoeveel werkbare werkdagen (na het leggen van de begane grondvloer) maximaal gebruikt mogen worden om de woning te realiseren. Dit is een uiterste termijn. Er wordt niet gewerkt op zon- en feestdagen, gedurende collectieve vakantieperiodes zoals de bouwvak en vanwege niet-werkbare weersomstandigheden.

Gedurende de bouw wordt regelmatig een opleverprognose gegeven en naarmate de bouw vordert wordt de prognose steeds nauwkeuriger. Uiterlijk drie weken voor de daadwerkelijke oplevering krijg je de definitieve opleveringsdatum te horen. De kopersbegeleider houdt je via de kopersnieuwsbrief op de hoogte van de voortgang van de bouwwerkzaamheden.

Bij al onze woningen bieden wij tal van uitgewerkte opties om er helemaal jouw ideale huis van te maken. Denk bijvoorbeeld aan het vergroten van je woning, het aanpassen van de indeling en uitgebreide keuzes voor sanitair, tegels, keuken en afwerking van je woning.

Je huis vergroten kan met een uitbouw op de begane grond van 1,2 of 2,4 meter, het betrekken van de eventuele garage bij de woonkamer/keuken of het toevoegen van een dakkapel op zolder.

Je kunt ook de indeling van je huis wijzigen. Bij veel van onze tweekappers, vrijstaande woningen en sommige hoekwoningen is het mogelijk de woningindeling kosteloos te spiegelen: kies voor een woonkamer aan straat- of aan tuinzijde. Afhankelijk van de gekozen indeling kun je daarna optioneel de keuken verplaatsen. Ook kun je slaapkamers samenvoegen of een walk-in-closet realiseren en de zolder laten indelen met (slaap)kamers en een wasruimte.

In ons inspiratiemagazine Kies doe je ideeën op over de vele mogelijkheden. Informeer bij de makelaar naar de opties en mogelijkheden voor jouw woning en individuele wensen!

Bij de meeste projecten wordt rondom de start van de bouw een kopersbijeenkomst georganiseerd om het verloop van het project toe te lichten. Tijdens de bijeenkomst kun je ook kennis maken met andere kopers in jouw project.

Vanwege privacy kunnen wij uiteraard de namen en contactgegevens van andere kopers niet openbaar maken. Een vrijblijvende manier om andere kopers te vinden is via Social Media. Een koper kan een Facebookgroep starten en Van Wanrooij hierover informeren. Wij kunnen dan de andere kopers op de hoogte brengen van deze Facebookgroep.

Een andere mogelijkheid is het gebruiken van hashtags als je een (openbaar) bericht over je aangekochte huis op Social Media plaatst (bijvoorbeeld Facebook, Instagram of Twitter). Gebruik hiervoor de projecthashtag #DriesprongBreda. Je kunt op Social Media zoeken op die hashtag en wie weet vind je zo berichten van andere kopers in het project. Andere kopers kunnen ook jou vinden op basis van je berichten met hashtags.

Financieel/juridisch

Informatie over overeenkomsten, notaris, facturen

Nieuwbouw wordt altijd met een verkoopprijs ‘vrij op naam (v.o.n.)’ verkocht. Dit betekent dat de verkoper de kosten voor de aankoop van de woning voor zijn rekening neemt zoals BTW, kadastrale kosten en notariskosten voor de transportakte (eigendomsoverdracht). Kosten voor een eventuele hypotheekakte en voor meer/minderwerk zijn niet in de v.o.n prijs opgenomen. Bij een bestaand huis dat ‘kosten koper (k.k.)’ wordt verkocht, komen kosten voor de aankoop en eigendomsoverdracht voor rekening van de koper. Daarnaast moet bij kosten koper overdrachtsbelasting over de koopsom betaald worden. Een flinke besparing bij nieuwbouw dus.
Bij een nieuwbouwwoning sluit je een koop- en aannemingsovereenkomst. Je koopt van de grondeigenaar de grond waarop je huis wordt gebouwd (koopovereenkomst). Daarnaast teken je ook een aannemingsovereenkomst waarmee je de aannemer opdracht geeft om op jouw perceel het nieuwbouwhuis te gaan bouwen.
In de koop- en aannemingsovereenkomst die je tekent zijn ‘ontbindende voorwaarden financiering’ voorzien. Je krijgt tot twee maanden na ondertekening de tijd om de hypotheekofferte rond te krijgen met de hypotheekverstrekker. Blijkt de hypotheek niet verstrekt te kunnen worden en voldoe je aan de voorwaarden uit de koop- en aannemingsovereenkomst, dan kan de koop ontbonden worden. Informeer hiernaar bij de makelaar en je hypotheekadviseur.
In de koop- en aannemingsovereenkomst koop je de grond en geef je opdracht voor de bouw. Zodra de bouwvoorbereiding is afgerond en de bouw daadwerkelijk gaat starten, moet eerst de grond op jouw naam komen te staan. Dit gebeurt via een transportakte bij de notaris (ook wel leveringsakte). De grond wordt hierbij van de verkoper op jouw naam overgezet (getransporteerd). Je bent vanaf dat moment eigenaar van de grond, het perceel is zogezegd notarieel aan jou geleverd. Ook kan bij de notaris de eventuele hypotheekakte worden getekend, waarmee je aangeeft dat de woning het onderpand is voor je hypothecaire lening.
Zodra je bij de notaris bent geweest voor het notarieel transport, betaal je de koopsom voor de grond. Vanaf de start van de bouw ben je voor de aanneemsom bouwtermijnen verschuldigd. Je ontvangt per bouwfase facturen voor de bouwtermijnen.
Op het moment dat een bepaalde bouwfase van het project is afgerond, ontvang je van de verkopende partij (niet de aannemer) een factuur van de betreffende bouwtermijn. De bouw is opgedeeld in ongeveer 11 termijnen. Je ontvang van de aannemer de facturen voor je eventueel extra gekozen opties (meer/minderwerk). Dit gebeurt in twee termijnen: 25% bij opdracht en 75% bij gereedkomen van het meerwerk.
Als je later in een project een woning koopt en de bouw van je woning is al gestart, dan betaal je rente over de al vervallen bouwtermijnen tot aan de datum van jouw notarieel transport.