Login kopers

Ecozone Brandevoort

vrijdag 4 november 2016

Eind 2017 is de groene ring om het stadse hart van Brandevoort (De Veste) helemaal af. De Ecozone is dan een aaneengesloten groene open plek met waterpartijen waar mensen kunnen wandelen, skaten of gewoon lekker kunnen zitten en genieten van de natuur. Kinderen kunnen er heerlijk ravotten en avontuurlijk spelen. Het inrichtingsplan voor deze 2e fase Ecozone is nu -voor wat de basisstructuur betreft- klaar.
Bron: www.helmond.nl/ecozone

Wat is de ecozone?
De Ecozone -de naam zegt het al voor een deel- is onderdeel van de zogeheten Ecologische verbindingszone tussen het Eindhovens Kanaal en de natuurgebieden ten noorden van Brandevoort, zoals het Coovels Bos. Verbindingszones zorgen voor aaneengesloten natuurgebieden die nodig zijn voor een gezond en bloeiend natuur- en dierenbestand in Nederland.

Inrichtingsplan
Het inrichtingsplan is besproken met de werkgroep ‘Groen&Spelen’ van de wijkraad Brandevoort. Het Waterschap en TenneT hebben hun voorwaarden en beheersregels meegegeven voor het plan, aangezien de Ecozone ook een belangrijke functie heeft op gebied van waterhuishouding en omdat er hoogspanningsmasten in het gebied staan. De precieze invulling van het ‘natuurspelen’ zal plaatsvinden in overleg met de wijkraad en bewoners. De belangrijkste uitgangspunten van de inrichting van de Ecozone zijn: mooi, open en ruig groen, natuurbeleving, goede waterhuishouding én ruimte voor sport, spel en recreatie.

Planning en informatie
De werkzaamheden zijn gestart in juli 2016 en duren tot eind 2017. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en de voorwaarden voor natuurbescherming. Omwonenden hebben naar verwachting weinig overlast van het werk.