Service

Financiële scan bij inschrijving| bouwkavels Heem van Selis

donderdag 16 september 2021

Als je een huis koopt of verkoopt dan wil je - voordat je een handtekening zet - graag zoveel mogelijk zekerheid. Dat geldt voor jou als koper, maar ook voor ons als verkoper. Daarom vragen we je om bij je inschrijving een financiële scan te uploaden. Dit is uiteraard niet verplicht, maar omdat jij ons meer zekerheid geeft, geven wij jou een streepje voor op andere inschrijvers zonder financiële scan bij de toewijzing van woningen.

Inschrijvings- en verkoopvoorwaarden bouwkavels Heem van Selis

Binnenkort start de definitieve verkoop van de bouwkavels aan de Laan van Selis in Boxtel. Net zoals bij de projectmatige woningen vragen wij bij de inschrijving om een financiële scan te uploaden. Met een positieve scan heb je voorrang bij de loting. Omdat het een bouwkavel betreft dient je adviseur of bank in de scan rekening te houden met een hoger bedrag dan de verkoopprijs van het betreffende kavel. Dit ten behoeve van de bouw en bijkomende kosten zoals ontwerp, bouwleges, aansluitkosten, keuken, sanitair en erfafscheidingen. De ondergrens die wij hiervoor hanteren is 2,35 keer de kavelprijs.

Als je dus inschrijft op een kavel met een verkoopprijs van €275.000,- dan dient je financiële scan rekening te houden met minimale investering van 2,3 x €275.000,- = afgerond € 650.000,-. De scan kan je nu dus alvast voorbereiden/aanvragen. Indien je met eigen middelen kan financieren dan ontvangen we graag een bevestiging van je bank.

Verkoopvoorwaarden kavels
Het heeft alleen zin om in te schrijven als de verkoopvoorwaarden passend voor je zijn. Om zeker te zijn van serieuze kandidaten vragen wij, indien je ingeloot/toegewezen bent en tot aankoop over wil gaan, een aanbetaling van € 2000,- die t.z.t. verrekend wordt met de koopsom. Vervolgens start een periode van 3 maanden met ruime ontbindingsmogelijkheid. Daarin heb je de tijd om de definitieve haalbaarheid voor jezelf te onderzoeken. Kan het woningtype dat je passend vindt daar ook gebouwd worden, kun je een aannemer vinden en lukt het om het totaal te financieren? Na 3 maanden wordt de verkoop definitief. Mocht het gewenste huis toch niet lukken dan kan je tot 3 maanden na aankoop ontbinden, maar dan ben je de aanbetaling kwijt.

Na vervallen van de ontbindende voorwaarden dient er een waarborgsom overgemaakt te worden aan de notaris ter hoogte van 5% van het aankoopbedrag. Je hebt vervolgens tot uiterlijk 15 december 2022 te tijd om de grond af te nemen, zodat er voldoende ruimte is om je vergunning rond te krijgen, mede t.b.v. hypotheek. Vanaf 1 april 2022 wordt het aankoopbedrag rentedragend tegen een rente van 5%. Er is sprake van een bouwplicht en de woning dient voor 1 december 2024 opgeleverd te zijn.

Meer informatie over de financiële scan en een voorbeeldscan vind je hieronder. 

Wat is een financiële scan?

Een financiële scan laat je uitvoeren door je hypotheekadviseur of hypotheekverstrekker. Hij of zij bepaalt op basis van jouw financiële gegevens of de aankoop van één van nieuwbouwwoning(en) waarvoor je je inschrijft financieel haalbaar is. Je adviseur bevestigt dit schriftelijk in een brief. Deze brief kun je uploaden bij je online inschrijving voor het project.

Een financiële scan is natuurlijk geen officieel akkoord van de bank, maar het geeft je wel een goede indicatie of de aankoop van een nieuwbouwwoning in dit project voor jou haalbaar is.

Wat staat er in de bevestigingsbrief van de financiële scan?

In de brief bevestigt je financieel adviseur dat op basis van je financiële gegevens de aankoop van één van de woningen waarvoor je je inschrijft financieel haalbaar zou moeten zijn. De brief bevat minimaal:

 • Jouw naam, adres en woonplaats en die van je partner;
 • De naam van het project;
 • Logo en adresgegevens van je bank of hypotheekadviseur (briefpapier);
 • De maximaal te financieren koopsom (v.o.n.);
 • Datum waarop het document is opgesteld;
 • Naam en contactgegevens van je financieel adviseur;
 • Handtekening van je financieel adviseur;

Belangrijk:

 • We hebben uitsluitend 1 A4 nodig met de bevestiging van de financiële scan. Het is niet nodig (en i.v.m. de privacywet niet wenselijk) om deze te onderbouwen met jouw financiële gegevens;
 • Een uitdraai van een berekening van een online hypotheekcalculator is niet voldoende;
 • De financiële scan mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Download hieronder een voorbeeld van een financiële scan. 

Waarom een financiële scan?

 1. Voorrang op toewijzing
  Het toevoegen van een financiële scan is niet verplicht, maar we raden het je zeker aan om te doen. We geven je voorrang op kandidaten die geen financiële scan hebben toegevoegd. Met een financiële scan vergroot je dus de kansen op een nieuwbouwwoning. Als er meer kandidaten met een financiële scan een eerste voorkeur hebben voor een bepaald bouwnummer dan zullen we een loting toepassen of de woning toewijzen aan de beste kandidaat.

 2. Voorkom teleurstelling
  Met een financiële scan willen we voorkomen dat je je onvoorbereid inschrijft voor woningen die voor jou financieel niet haalbaar of niet verantwoord zijn. We zien helaas nog (te) vaak dat we woningen toewijzen aan kandidaten waarvoor de aankoop financieel niet haalbaar is. Die teleurstelling willen we je besparen.

 3. Meer zekerheid
  Daarnaast hebben we nog een ander gedeeld belang. Meestal is het zo dat de snelheid van de verkoop medebepalend is voor de start van de bouw. Des te sneller we het project verkopen, des te groter de kans dat we ook sneller kunnen starten van de bouw. Vandaar dat we onze woningen het liefst toewijzen aan kandidaten waarbij de kans groot is, dat ze de woning ook kunnen betalen.

Wat kost een financiële scan?

Over het algemeen is een eerste gesprek bij een hypotheekadviseur vrijblijvend en kosteloos. Het opmaken van een document ten behoeve van de financiële scan kan kosten met zich meebrengen, maar zal in de meeste gevallen gratis zijn, is onze ervaring. Vraag vóóraf aan je financieel adviseur of er kosten in rekening worden gebracht, dan kom je achteraf niet voor verrassingen te staan.

Hoe werkt de online inschrijving?

Heb je een financiële scan op zak en ben je klaar om je in te schrijven? In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten voor de inschrijving!

Heem van Selis
< Terug naar project
SELIS_20210908_Cam01C_LR.jpg
Staete Louise Vugts.jpg
Louise VugtsStaete Makelaars Boxtel