Login kopers

Bestemmingsplan Selissen in voorbereiding

woensdag 4 april 2018

Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan nieuwbouwproject Heem van Selis aan de noordrand van Boxtel. Het Voorontwerp Bestemmingsplan Selissen is recent door B&W van de gemeente Boxtel goedgekeurd. Dit voorontwerp is bedoeld om belanghebbenden zoals omwonenden te informeren over de voorlopige stedenbouwkundige plannen en beeldkwaliteit.

Omdat de ontwikkeling van de wijk meerdere jaren zal duren, is er gekozen voor een flexibel bestemmingsplan. De exacte invulling van de straten en woonblokken kan per fase nog bijgesteld worden op basis van de behoefte en marktsituatie op dat moment.

Het Voorontwerp Bestemmingsplan wordt op 5 april gepubliceerd op www.overheid.nl. Belanghebbenden hebben de komende weken gelegenheid om een zienswijze in te dienen op het plan. De gemeente en de ontwikkelaars nemen de zienswijzen mee in het definitief maken van het bestemmingsplan. Naar verwachting wordt het geactualiseerde ontwerpbestemmingsplan voor de zomervakantie van 2018 ter inzage gelegd.

Bekijk het Beeldkwaliteitsplan voor het nieuwbouwproject Heem van Selis.

Eind 2018 start verkoop
Afhankelijk van het verloop van de vervolgprocedure voor het bestemmingsplan verwachten we eind 2018 in verkoop te kunnen gaan met de 1e fases van nieuwbouwproject Heem van Selis.

  • Verkaveling_VoorBplan_2018.jpg
  • Mapso01.jpg
  • Street06.jpg
  • Bordje_gehucht.jpg
  • Street02.jpg
  • Street03.jpg
  • OPTIO_20171107_Cam01_RTA_Achter_Klassiek_Night_LR.jpg
  • OPTIO_20171107_Cam02_RTA_Voor_Trendy_Night_LR.jpg
  • OPTIO_20170712_TKG_Achter_Klassiek_LR.jpg
Heem van Selis
< Terug naar project
vogelvlucht krantje.jpg
Staete Louise Vugts.jpg
Louise VugtsStaete Makelaars Boxtel