Login kopers

Bestemmingsplan Heem van Selis alsnog naar de gemeenteraad

dinsdag 24 september 2019

Naar aanleiding van de landelijk stikstofproblematiek is medio augustus in overleg met gemeente Boxtel besloten de vaststelling van het bestemmingsplan van Heem van Selis uit te stellen. Gelukkig zijn daar ondertussen positieve ontwikkelingen in.

Waarschijnlijk heb je het nieuws rondom de landelijke stikstofproblematiek meegekregen. Net zoals vrijwel alle ruimtelijke projecten in Nederland was de stikstof onderbouwing van Heem van Selis gebaseerd op de zogenoemde PAS-systematiek, een methode die kort voor de zomervakantie door Raad van State is afgekeurd. Recent is de nieuwe berekeningswijze voor stikstof door de overheid gepubliceerd. Gelukkig is de uitkomst voor project Heem van Selis (nog steeds) gunstig.

Conclusie
Ondanks de bouwwerkzaamheden en extra verkeer dat het bouwplan genereert, wordt de stikstofdepositie op de projectlocatie verlaagd. Dit komt door het verdwijnen van de agrarische bedrijven. Omdat stikstof nadelig is voor veel natura 2000 natuurgebieden heeft de ontwikkeling van project Heem van Selis per saldo dus een positief effect op zowel het nabij gelegen Kampina natuurgebied als verder gelegen natuurgebieden. Hiermee is de weg vrij om het bestemmingsplan alsnog ter vaststelling aan te bieden aan de gemeente. Naar verwachting kan het bestemmingsplan in november door de gemeenteraad behandeld worden. In dat geval wordt in januari 2020 de start verkoop van fase 1 vastgesteld.

  • AI-2_volledig.jpg (1)
  • kavelkaart fase 1.jpg
  • verkaveling fases.jpg
  • kaart boxtel.jpg
Heem van Selis
< Terug naar project
vogelvlucht krantje.jpg
Nuyens Makelaars Monique Feijen.JPG
Monique FeijenNuyens Makelaars