Service

Bestemmingsplan Heem van Selis vastgesteld

woensdag 27 november 2019

Naar aanleiding van de landelijk stikstofproblematiek is medio augustus in overleg met gemeente Boxtel besloten de vaststelling van het bestemmingsplan van Heem van Selis uit te stellen. Op 19 november is door de gemeenteraad van Boxtel het bestemmingsplan van Selissen vastgesteld.

Vanaf de publicatie, medio week 48, ligt het vastgestelde bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage. Omdat we zorgvuldigheid betrachten in relatie tot het bestemmingsplan is de eerder aangekondigde start verkoop van de eerste fase uitgesteld van eind 2019 naar het voorjaar van 2020.

 

Eerder bericht stikstofproblematiek | september 2019

Waarschijnlijk heb je het nieuws rondom de landelijke stikstofproblematiek meegekregen. Net zoals vrijwel alle ruimtelijke projecten in Nederland was de stikstof onderbouwing van Heem van Selis gebaseerd op de zogenoemde PAS-systematiek, een methode die kort voor de zomervakantie door Raad van State is afgekeurd. Recent is de nieuwe berekeningswijze voor stikstof door de overheid gepubliceerd. Gelukkig is de uitkomst voor project Heem van Selis (nog steeds) gunstig.

Ondanks de bouwwerkzaamheden en extra verkeer dat het bouwplan genereert, wordt de stikstofdepositie op de projectlocatie verlaagd. Dit komt door het verdwijnen van de agrarische bedrijven. Omdat stikstof nadelig is voor veel natura 2000 natuurgebieden heeft de ontwikkeling van project Heem van Selis per saldo dus een positief effect op zowel het nabij gelegen Kampina natuurgebied als verder gelegen natuurgebieden. Hiermee is de weg vrij om het bestemmingsplan alsnog ter vaststelling aan te bieden aan de gemeente. Naar verwachting kan het bestemmingsplan in november door de gemeenteraad behandeld worden. In dat geval wordt in januari 2020 de start verkoop van fase 1 vastgesteld.

  • AI-2_volledig.jpg (1)
  • kavelkaart fase 1.jpg
  • verkaveling fases.jpg
  • kaart boxtel.jpg
Heem van Selis
< Terug naar project
SELIS_20210908_Cam01C_LR.jpg
Staete Louise Vugts.jpg
Louise VugtsStaete Makelaars Boxtel