Service

Overeenkomst voor 465 woningen in plan Selissen in Boxtel

maandag 29 januari 2018

Op 29 januari ondertekenden wethouder Van de Wiel, dhr. Van Wanrooij, directeur Van Wanrooij Projectontwikkeling en dhr. Van Peer, directeur Bouwbedrijf Van Peer een overeenkomst voor het woningbouwproject Selissen. In dit duurzame project, met een unieke ligging, worden ongeveer 465 woningen gebouwd.

Gevarieerd woningaanbod
Woningbouwproject Selissen bevindt zich nu in de startfase. Dat wil zeggen dat in overleg met alle betrokken vakgebieden de plannen nog nader uitgewerkt dienen te worden tot een stedenbouwkundig ontwerp en aansluitend een bestemmingsplan. Wel is duidelijk dat binnen de nieuwbouwwijk Selissen woningen gebouwd worden voor alle doelgroepen. Er worden ca. 465 veelal grondgebonden woningen gerealiseerd, waarvan ca. 30% zal bestaan uit sociale woningbouw. Verder zal een voldoende aanbod (ca. 50%) aan goedkope- en middeldure huur- en koopwoningen aangeboden worden. Ongeveer 20% van de woningen valt in het hogere segment. De ontwikkeling van deze nieuwe woonomgeving zal in afstemming met de bestaande omgevingskwaliteit plaatsvinden en de realisatie zal fasegewijs plaatsvinden.

Gasloos
De wijk wordt gasloos gerealiseerd. De woningen worden zogenaamd all-electric uitgevoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van aardwarmte in combinatie met zonne-energie. De woningen zijn hiermee zeer toekomstbestendig en (nagenoeg) energieneutraal. Dit sluit uitstekend aan bij de duurzaamheidsambities van de gemeente Boxtel.

Unieke ligging
De unieke ligging van Selissen is de basis geweest om de wijk te ontwikkelen. Selissen ligt in Boxtel-Noord, nabij de Dommel en tussen de A2 en de Bosscheweg en hiermee gunstig gelegen t.o.v. het centrum van Boxtel, diverse landgoederen en de aanwezige uitvalswegen. Het betreft een totaal grondoppervlakte van ca. 20 hectare. Met de ligging aan en nabij het historische buurtschap Selissen zal er een eigen identiteit ontstaan. Tevens ontstaat met de ontwikkeling en realisatie van Selissen een duurzame en gevarieerde uitbreiding van Boxtel.

Wethouder Peter van de Wiel is enthousiast over de overeengekomen afspraken met Van Wanrooij Projectontwikkeling en bouwbedrijf Van Peer. “Deze afspraken zullen de komende periode met alle betrokkenen verder uitgewerkt worden tot een haalbare gebiedsontwikkeling en een waardevolle aanvulling voor Boxtel”, aldus wethouder van de Wiel. Van Wanrooij en Van Peer zijn zeer tevreden over de constructieve wijze waarop deze afspraken tot stand gekomen zijn. “Deze afspraken geven ons houvast om met wederzijdse aandacht de uitdagingen van het gebied op een goede wijze nader uit te werken”, aldus Van Wanrooij en Van Peer.

Projectwebsite: www.vanwanrooij.nl/boxtel-selissen

  • Bordje_gehucht.jpg
  • Mapso01.jpg
  • overeenkomst getekend.jpg (1)
  • OPTIO_20170712_TKH_Voor_Modern_LR.jpg
  • OPTIO_20171102_RTA_luxe_LR.jpg
  • Street03.jpg
  • OPTIO_20171107_Cam01_RTA_Achter_Klassiek_Night_LR.jpg