Login kopers

Van Wanrooij bouwt altijd onder Woningborg-garantie

dinsdag 12 november 2019

Het kopen van een woning is vaak de grootste financiële stap in je leven. Bij het bouwen van een woning wil iedereen daarom zoveel mogelijk zekerheid. Risico’s op technisch- en financieel gebied worden dan ook adequaat afgedekt.

Bij nieuwbouwwoningen waarop de Woningborg garantie- en waarborgregeling van toepassing is, wordt voorkomen dat kopers bij een eventueel faillissement van de bouwonderneming in de kou staan. Van Wanrooij bouwt altijd onder Woningborg-garantie. De Woningborg-garantie biedt kopers twee vormen van zekerheid:

1. De afbouwwaarborg
Als een bouwonderneming tijdens de bouw failliet gaat, zorgt Woningborg voor de afbouw van de woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg aan de koper een schadeloosstelling.

2. De herstelwaarborg
Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming. Anders gezegd: als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen, draagt Woningborg hier zorg voor. De bouwkundige kwaliteit van de woning wordt gegarandeerd tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Mocht er binnen deze periode een probleem of een defect optreden, dan wordt dit kosteloos hersteld. Bij bepaalde ernstige technische gebreken is de garantieperiode zelfs 10 jaar en 3 maanden.

In onderstaande video wordt nog eens duidelijk uitgelegd wat je als koper aan een Woningborg-certificaat hebt:

Voor meer informatie: www.woningborg.nl